Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Arkkipiispa Kari Mäkinen: Kirkolla vastuu palvella myös samaa sukupuolta olevia aviopareja

Julkaistu 25.01.2017

Arkkipiispa Kari Mäkinen pitää tärkeänä, että kirkossa ymmärretään avioliittolain muutoksen merkitys sateenkaariväelle ja heidän läheisilleen. Kirkon tulee hänen mukaansa kantaa vastuunsa palvella myös samaa sukupuolta olevien hääjuhlan yhteydessä. 

Lainmuutoksen myötä 1.3. alkaen samaa sukupuolta olevien on mahdollista solmia avioliitto. Arkkipiispa Mäkisen mukaan kirkossa on täysi syy iloita iloitsevien kanssa:

”Muutos on iloa ja helpotusta tuova askel pitkällä tiellä pois häpeän, arkuuden ja kätkeytymisen maailmasta. Se tuo paljon rakkautta näkyviin.” Arkkipiispa ilmaisi näkemyksensä avioliittotilanteesta avatessaan vuoden 2017 ensimmäisen piispainkokouksen keskiviikkona 25.1.

Kirkolla vastuu palvella kaikkia ihmisiä

Nykytilanteessa samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen ei ole mahdollista. Arkkipiispa Mäkisen mielestä keskustelun ei tulisi nyt kuitenkaan keskittyä siihen, mitä pappi saa tai ei saa tehdä. Mäkisen mukaan on aika kysyä, miten kirkko palvelee ihmistä myös samaa sukupuolta olevien avioliiton solmimisen yhteydessä.

Arkkipiispa korostaa, että kirkolla on pastoraalinen vastuu palvella yhtäläisesti kaikkia ihmisiä, joiden kanssa ja puolesta kirkon kuuluu rukoilla. Eri elämäntilanteisiin liittyvät tilannekohtaiset jumalanpalvelukset ovat tämän vastuun kantamista.

Kirjava käytäntö edessä

Mäkisen mukaan kukaan ei voi tällä hetkellä varmuudella sanoa, mitä avioliittolain muutoksesta kirkossa lopulta seuraa. Ajatus, että kaikki säilyy kirkossa ennallaan, on hänen mukaansa epärealistinen.

Arkkipiispa ennakoi, että papit kantavat tässä tilanteessa vastuutaan palvella samaa sukupuolta olevia pareja eri tavoin. Toiset hyödyntävät kirkkokäsikirjan sovellettavissa olevia osia vähemmän, toiset enemmän, lähentyen käytännössä avioliiton siunaamista.

On myös pappeja, jotka omantunnonsyistä eivät palvele samaa sukupuolta olevaa avioparia. Tällöin Mäkisen mukaan vastuullista on ohjata sellaisen papin luo, jolle palveleminen tässä tilanteessa on luontevaa. Kirkko ei hänen mukaansa kaadu myöskään siihen tilanteeseen, jossa pappi omantuntonsa ohjaamana toimittaa avioliittoon vihkimisen ohjeista huolimatta.

Avioliiton solmivat tärkeitä, eivät kirkkopoliittiset ristiriidat

Olennaista Mäkisen mukaan on, että vastuu ihmisistä kannetaan ja että etusijalla ovat elämänsä tärkeässä juhlassa olevat ihmiset eivätkä papit itse ja kirkon ristiriidat.

”Omasta puolestani haluan vedota, ettei kenenkään avioliittoa asetettaisi kirkkopoliittisen demonstraation tai kamppailun välikappaleeksi. Papin tehtävä on palvella ihmisiä, ei omia tai muiden kirkkopoliittisia päämääriä. Toivon, että keidenkään avioliitto ei joudu kirkkopoliittisen kamppailun jalkoihin myöskään siten, että siihen liittyvästä juhlasta muiden toimesta tehdään oikeus- tai kanteluprosesseja.”

Arkkipiispa toivoo myös piispojen tekevän omasta puolestaan kaikkensa, että kirkon tulevaisuutta ei rakennettaisi sanktioiden, kurinpidon ja oikeusprosessien avulla.

Rauhallista keskustelua tarvitaan

Arkkipiispa muistuttaa, että avioliittokeskustelussa keskustellaan samalla mm. uskon- ja raamatuntulkinnasta sekä ihmiskuvasta. Teema tuo luterilaisen perinnön monet tulkintatavat näkyviin.

”Nyt tarvitaan turvallinen julkinen tila, jossa kaikki voivat hengittää vapaasti ja jossa voidaan käydä rauhallisesti sitä keskustelua, joka avioliittokäsityksestä on käytävä.”

Mäkinen on huolissaan myös siitä, että avioliittokantojen perusteella aletaan arvioida oikeaa uskoa tai elämää.

”Kristillinen kirkko ei ole maailmassa avioliiton takia eikä avioliittoa varten. Kirkko on olemassa maailmassa Kristuksen takia. Yhteinen uskomme on uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan, ei uskoa avioliittoon. Avioliitto on ihmistä varten eikä ihminen avioliittoa varten.”

Piispainkokouksen avajaispuhe on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä.

Piispainkokous pidetään Helsingissä 25.–26.1. Esityslistalla on kirkolliskokouksen piispainkokoukselta ja kirkkohallitukselta pyytämä selvitys vihkioikeudesta luopumisen vaikutuksista. Kokouksessa käsitellään sitä, kuinka selvitys tehdään. Kokouksen päätöstiedote julkaistaan 26.1. noin klo 17 jälkeen.

Lisätiedot:
Petri Merenlahti
, arkkipiispan teologinen erityisavustaja, p. 040 1425 299, petri.merenlahti@evl.fi