Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallitus: Uusi alkoholilaki lisäisi eriarvoistumista

Julkaistu 24.01.2017

Kirkkohallituksen täysistunto kokoontui Helsingissä 24.1.2017. Kokousasiakirjoihin voi tutustua Domus-verkkopalvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kirkkohallituksen virastokollegio on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon ministeriön esitysluonnoksesta alkoholilainsäädännön uudistamiseksi. Kirkkohallituksen mukaan esitykseen liittyy vakavia yhteiskuntaeettisiä ongelmia.

Kirkkohallituksen näkemys on, että uusi alkoholilaki lisäisi toteutuessaan todennäköisesti terveyshaittoja sekä sosiaalisia ongelmia ja yhteiskunnallista eriarvoistumista eri väestöryhmien välillä. Vaikka alkoholin kokonaiskulutuksen aiheuttamat terveyshaitat ja sosiaaliset haitat koskevat koko väestöä, ne kasautuvat heikoimmassa asemassa oleville väestöryhmille.

Vähittäismyynnissä alkoholijuomien enimmäisvahvuutta ei kirkkohallituksen mukaan tule korottaa nykyisestä 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin.

Kirkkohallitus vastustaa ehtoollisviinin verovapauden poistamista

Virastokollegion lausunnossa otetaan kantaa myös ehdotettuun alkoholi- ja alkoholijuomaverolain muuttamiseen. Esitysluonnoksessa ehdotetaan ehtoollisviinien verottomuuden poistamista. Kirkkohallitus katsoo, että ehtoollisviinien perinteinen verovapaus tulee säilyttää.

Ehtoollisviiniä käytetään osana uskonnollista sakramenttia, jolloin viiniä ei kyseisessä käytössä voida pitää nautintoaineena eikä kyse ole myöskään alkoholijuoman anniskelusta.

Virastokollegion lausunto merkittiin tiedoksi kirkkohallituksen täysistunnolle.

Lisätietoja: asiantuntija Sami Puumala, p. 050 340 2758, sami.puumala@evl.fi ja kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, p. 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fi

Kirkkohallitus kannattaa Yhteisvastuukeräyksen uudistamiskokeilua

Kirkkohallitus kannattaa Yhteisvastuukeräyksen keräystoimikunnan ehdotusta Yhteisvastuukeräyksen kaksivuotisesta kokeilusta. Kokeilussa keräystuotto jakautuisi uudella tavalla 1.9.2017 alkaen.

Kansainvälisen diakonian osuus tuotoista pysyisi 60 prosentissa, mutta tuotot ohjautuisivat kokonaisuudessaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Kokeilussa Kirkon diakoniarahasto ja keräävän seurakunnan oma teeman mukainen toiminta saisivat molemmat 20 prosenttia keräyksen tuotoista.

Kirkkopalvelut ry:lle antamassaan lausunnossa kirkkohallitus kiinnittää huomiota siihen, että uudistuksen myötä Yhteisvastuukeräyksestä muodostuisi selkeämmin katastrofikeräys sekä ulkomaisiin että kotimaisiin kriiseihin. Kirkkohallituksen mukaan keräyksen tulee jatkossakin nostaa piileviä ja unohdettuja avun kohteita julkiseen keskusteluun.

Lisätietoja: johtaja Pekka Rehumäki, p. 040 142 6673, pekka.rehumaki@evl.fi

Esitysluonnos kirkkolain ja kirkkojärjestyksen uudistamisesta hyväksyttiin

Kirkkohallitus hyväksyi sisällöllisesti esitysluonnoksen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen uudistamisesta eli kirkkolainsäädännön kokonaiskodifioinnista. Seuraavaksi esitysluonnoksesta pyydetään lausunto kirkon laintarkastustoimikunnalta.

Lisätietoja: kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, p. 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fi

30 seurakunnalle verotulojen täydennystä

Kirkkohallitus myönsi verotulojen täydennystä 1 118 441 euroa. Verotulojen täydennystä myönnettiin sellaisille seurakunnille, joiden verotulot alittivat kirkkohallituksen määrittämän tasoitusrajan.

Eniten täydennystä sai Pudasjärven seurakunta Oulun hiippakunnasta. Verotulojen täydennystä jaettiin yhteensä 30 seurakunnalle. Lista täydennystä saaneista seurakunnista löytyy kokouksen esityslistasta Domus-palvelusta.

Lisätietoja: kirkkoneuvos Leena Rantanen, p. 050 567 5372, leena.rantanen@evl.fi

Seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan jäsenet vuosina 2017- 2020

Kirkkohallituksen täysistunto valitsi seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukuntaan jäsenet vuosiksi 2017-2020. Neuvottelukunnassa jatkavat Pasi Leppänen, Marja-Liisa Ylitalo, Lasse Oulasvirta ja Outi Naamanka. Uusina jäseninä aloittavat Tove Lindström-Koli, Tapio Yliluoma ja Birgitta Bragge. Puheenjohtajaksi nimettiin Tapio Yliluoma.

Seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunta on Kirkkohallituksen asiantuntijaelin, jonka tehtävä on edistää hyvän kirjanpitotavan toteutumista seurakunnissa sekä tukea seurakuntia ja Kirkon palvelukeskusta kirjanpidon erityiskysymyksissä.

Lisätietoja: taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander, p. 050 349 6902, pasi.perander@evl.fi