Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Helsingin hiippakunnan piispanvaihdoksen aikataulu vahvistui

Julkaistu 18.01.2017

Helsingin hiippakunnan piispanvaihdokseen liittyvä aikataulu on vahvistunut. Vaalin ensimmäinen kierros käydään elokuussa, uusi piispa vihitään virkaansa 12.11.2017. Piispa Irja Askola on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle syksyllä 2017.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen mukaan Helsingin piispan vaalin ensimmäinen kierros käydään keskiviikkona 16.8.2017. Jos yksikään ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, vaalin toinen kierros järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä perjantaina 1.9.2017.

Ehdokasasettelu alkaa 15.3.2017 ja päättyy 15.5.2017. Ehdokkaan voi asettaa valitsijayhdistys, jonka muodostaa vähintään 30 vaalissa äänioikeutettua henkilöä. Ehdokkaan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihitty pappi.

Piispanvaalin äänioikeutetuista puolet on pappeja ja puolet maallikoita. Helsingin hiippakunnassa on yhteensä 893 äänioikeutettua pappia ja lehtoria. Lisäksi äänioikeus on yhtä monella maallikkovalitsijalla. Tulevassa piispanvaalissa äänestäjiä on näin ollen yhteensä 1786.

Maallikkovalitsijoina toimivat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, Helsingin hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen. Seurakuntien kirkkovaltuustot tai seurakuntaneuvostot valitsevat loput 870 äänioikeutettua suhteessa seurakuntien jäsenmääriin. Ilmoitukset valituista annetaan tuomiokapitulille 28.2.2017 mennessä.

Tuomiokapituli järjestää ehdokkaille vaalipaneeleita loppukeväällä.

Äänioikeutettujen jako seurakuntien kesken on tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja:
Lakimiesasessori Ritva Saario, p. 040 728 4672, ritva.saario@evl.fi