Hyppää sisältöön
Takaisin listaukseen

Hyvään arkeen kuuluvat toiveet, unelmat ja suunnitelmat. Kriisiaika kuitenkin kyseenalaistaa ne ja pakottaa kantamaan huolta omasta ja läheisten selviytymisestä. Silloin toivon rakentaminen on erityisen tärkeää. Yhteiskunnassamme tarvitaan toivoa, joka lähtee rakenteista ja antaa viitteitä paremmasta huomisesta jokaiselle ihmiselle. Kirkkomme on tässä yhteiskunnallisessa toivon työssä mukana.  

Luterilainen kirkko suhtautuu poliittiseen vaikuttamiseen sillä ajatuksella, että sekä kirkolla että valtiolla on omat tonttinsa, joilla ne kantavat vastuunsa yhteiseksi hyväksi. Siksi hengellisen ja maallisen ns. regimentin eli hallintavallan tulee olla vuorovaikutuksessa keskenään ja tukea toisiaan kunnioittavassa hengessä. Valtiovalta ja kirkko voivat oikeutetusti odottaa toisiltaan, että ne toimivat koko yhteiskunnan ja sen ihmisten hyväksi. 

Hallitusohjelmassa tulee huolehtia siitä, että kriiseistä voidaan selviytyä 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on laatinut omat tavoitteensa seuraavaa hallitusohjelmaa ajatellen. Ne kertovat, millaisiin seikkoihin kirkon oman työn ja kokemuksen perusteella juuri nyt on tarpeen kiinnittää huomiota poliittisessa päätöksenteossa. Tavoitteiden toteutuminen palvelee hyvän ja kestävän yhteiskunnan rakentumista. 

Hallitusohjelmatavoitteiden yleisotsikko kertoo paljon: ”Kriisinkestävä yhteiskunta – turvaa, toivoa ja luottamusta ihmisten arkeen.” Ilmastonmuutos, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja sen seuraukset energiakriisinä ja elinkustannusten nousuna luovat epävarmuuden ja turvattomuuden ilmapiiriä. Näiden kriisien lisäksi kansalaisilla on omassa elämässään paljon huolenaiheita, ja käynnissä on monia yhteiskunnallisia rakennemuutoksia.  

Hallitusohjelmatavoitteiden sisältönä ovat eriarvoisuuden vähentäminen ja nuorten hyvinvointiin panostaminen. Tasapainoinen aluekehitys on turvattava, sillä se luo vakautta. Uskonnonvapauden toteutuminen ja uskontolukutaidon kasvaminen lisäävät ihmisten välistä ymmärrystä ja siten yhteiskuntarauhaa. Hallitusohjelmassa tulee myös huolehtia oman maamme ulkopuolella olevista, ja siksi vauraana maana meidän on kannettava vastuumme globaalista oikeudenmukaisuudesta. Tähän kuuluu myös ilmastotyö, jota on tehtävä sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla Suomessa ja maailmalla.  

On katsottava riittävän pitkälle 

Kirkon kiinnostus ihmisiä ja heidän yhteisöjään kohtaan nousee sen hengellisestä olemuksesta, jonka ytimessä on usko ihmisiä rakastavaan Jumalaan. Siinä on tärkein toivon merkki epävarmuuden keskellä. Kriiseistä ja vaikeuksista selviytyminen edellyttää, että tulevaisuus nähdään kaikista uhkakuvista huolimatta valoisana. Yhteisen hyvän rakentaminen tarvitsee kaikkien panosta. Poliittinen päätöksenteko puolestaan tarvitsee paitsi tilannetietoisuutta myös viisautta nähdä, mitä yhteinen hyvä ja kriisinkestävä yhteiskunta nykyisessä tilanteessa ovat. Tämän hahmottamisessa toivon kirkon hallitusohjelmatavoitteiden palvelevan paitsi tulevan hallituksen muodostajia myös koko suomalaista yhteiskuntaa.

Kirkon seitsemän hallitusohjelmatavoitetta 2023

Kirjoittajan esittely

Tapio Luoma

Turun ja Suomen arkkipiispa

Takaisin listaukseen