Hyppää sisältöön

Virkatodistustilausten viivästyminen

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkatodistuspalveluissa on parhaillaan käynnissä sen historian kenties suurin muutoshanke. Uudistuksen myötä virkatodistusten laatiminen keskitetään viiteentoista keskusrekisteriin. Uudistus edellyttää organisointiin ja tekniikkaan liittyviä muutoksia, joiden vuoksi sukuselvitysmuotoisten virkatodistusten käsittelyajat ovat paikoin venyneet. Jonot ovat kuitenkin alkaneet lyhentyä vuoden 2022 alusta alkaen. Valta-osassa viidestätoista aluekeskusrekisteristä virkatodistusten toimitusaika on tällä hetkellä alle 8 viikkoa, mutta Espoon, Porin, Kouvolan ja Turun aluekeskusrekistereissä tilausten toimittamisessa on vielä viivettä. 

Muutoksella pyritään parantamaan asiakaspalvelua. Aiemmin asiakkaan on täytynyt tilata todistus erikseen jokaisesta seurakunnasta, jossa vainaja on ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään. Jonojen pituudet ovat vaihdelleet eri toimipaikoissa ja kun todistuksia on pitänyt tilata useasta eri paikasta, niin koko todistuspaketin saamisessa on saattanut kulua aikaa. Jatkossa keskusrekisterit laativat ja toimittavat siis koko tarvittavan todistuspaketin samalla kertaa.

Kirkkohallitus ja keskusrekisterit jatkavat yhdessä tämän mittavan ja haasteellisen uudistushankkeen läpivientiä, jonka tavoitteena on palvella kansalaisia entistä paremmin. Virkatodistusten tilausjonojen purkamiseksi on lisätty henkilöstöresursseja ja henkilöstön koulutusta. Jonoja pyritään lyhentämään myös mm. siten, että eniten ruuhkautuneiden keskusrekistereiden tilausjonoja puretaan muiden keskusrekistereiden toimesta. 

Kirkko on pahoillaan uudistuksen aiheuttamista viiveistä todistusten toimitusajoissa. Kirkkohallitus ja aluekeskusrekisterit tekevät kaikkensa tilanteen helpottamiseksi.