Seksuaaliseen häirintään puuttuminen

Globaali seksuaalisen häirinnän vastainen #Metoo-kampanja on herättänyt keskustelua myös Suomessa. Kirkossakin on havahduttu kysymään, ovatko yhteiset ohjeet ja toimintamallit puuttua seksuaaliseen häirintään kaikkialla ajantasaisia ja riittäviä. Nykyisellään seurakuntia ohjaa mm. sopimus epäasiallisen kohtelun ehkäisemisestä

Myös seurakuntayhtymä- ja seurakuntakohtaisia tarkennettuja ohjeita on olemassa. Hiippakunnat tukevat tarvittaessa asioihin puuttumisessa ja pitävät asiaa esillä esimerkiksi piispantarkastuksissa.

Porvoon hiippakunnassa on ohjeita tarkennettu vuonna 2014 ja  Tampereella vuonna 2015.

Ajankohtaista

Helsingin hiippakunnassa perustettiin #metoo-kampanjan myötä työryhmä laatimaan ohjeita seksuaalisen häirintään puuttumisesta.

Turun arkkihiippakunta on ilmoittanut myös tarkentavansa ohjeistuksiaan seksuaaliseen häirintään puuttumisesta.

Porvoon hiippakunnassa tarkennettiin ohjeistusta seksuaaliseen häirintään puuttumisesta vuonna 2014. 

#Totuusvapauttaa #Sanningenbefriar #Duohtavuohtadahkáfriidjan on kirkon toimijoiden kampanja, jonka tavoitteena on tuoda esiin kirkon piirissä tapahtuvaa seksuaalista häirintää ja laittaa sille piste.