Hyppää sisältöön

Kirkon toimia ja ohjeistuksia koronavirustilanteessa

Kirkko ja seurakunnat ovat ihmisten tukena ja rinnallakulkijoina myös nykyisessä poikkeustilanteessa. Seurakunnissa pohditaan eri työmuotojen uusia toimintamalleja.

Monissa kirkoissa on lisätty keskusteluapua, ja seurakunnan työntekijät ovat seurakuntalaistensa tavoitettavissa myös puhelimitse sekä sähköisten kanavien kautta. 

Seurakuntien omille verkkosivuille päivitetään ajankohtaista tietoa palveluista ja tapahtumista.

Osallistuminen hautaansiunaamisiin pandemian aikana

  • Piispat ovat antaneet 18.3. tarkennetun ohjeen hautaan siunaamisista poikkeusoloissa.
  • Ohjeistuksessa yleisenä rajana on rajoitus kymmeneen osanottajaan.
  • Osallistujien turvallisuus ja ihmisten suojeleminen ovat etusijalla. Siksi annettuja turvallisuusohjeita, kuten ohjeita turvavälistä, osallistujien iästä sekä terveydentilasta on ehdottomasti noudatettava.
  • Hautaan siunaamisissa voivat kuitenkin sielunhoidollisista syistä olla läsnä vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun 10 henkilön rajan.

Uutinen piispojen tarkennetusta ohjeesta 18.3.

Muut kirkolliset toimitukset pandemian aikana

Piispat antoivat valtioneuvoston 16.3. ohjeistusten jälkeen seurakunnille toimintaohjeet, jonka mukaan kaikki kirkolliset toimitukset hoidetaan toistaiseksi poikkeusjärjestelyin. Ohjeen mukaisesti kirkollisissa toimituksissa voi olla paikalla enintään 10 ihmistä. Seurakuntien työntekijät sopivat yhdessä perheiden ja omaisten kanssa kirkollisten toimitusten järjestämisestä.

Jumalanpalvelukset ja muut kokoontumiset pandemian aikana

Jumalanpalvelukset toimitetaan kirkoissa toistaiseksi sanajumalanpalveluksina ja ne välitetään seurakuntalaisille verkon välityksellä. Jumalanpalvelusten seurakunta muodostuu etäyhteyksin osallistuvista seurakuntalaisista.

Piispat suosittelevat, että jokaisen seurakunnan pääkirkko on auki hiljentymistä ja yksityistä rukousta varten videoidun jumalanpalveluksen jälkeen. Paikalla on pappi tai muu seurakunnan työntekijä keskustelua ja sielunhoitoa varten. 

Piispat kehottavat nyt kaikkia kristittyjä rukoilemaan erityisesti sairaiden ja sairastumista pelkäävien puolesta.

Uutinen piispojen ohjeistuksesta seurakunnille 16.3. 

Kirkkohallitus ja seurakunnat huomioivat valtioneuvoston 12.3.2020 antamat suositukset koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Kirkkohallitus on suosittanut, että seurakunnat luopuvat toistaiseksi kaikista sellaisista kokoontumisista, jotka eivät kuulu lakisääteisten tehtävien hoitoon.

Seurakunnissa huolehditaan ihmisten ja tilojen hygieniasta. Kättelyä vältetään ja erityisen hyvästä käsihygieniasta huolehditaan muutoinkin. Myös mahdollisesti virusta välittävien pintojen ja esineiden käyttöön ja puhtauteen kiinnitetään erityishuomiota. 

Seurakunnissa varaudutaan myös mahdollisten tartuntaepäilyjen ja sairastumisten aiheuttamiin äkillisiin ja pitkäaikaisiinkin työntekijöiden poissaoloihin. Tällä turvataan seurakunnan perustoimintojen jatkuminen. 

Kirkkohallitus ja seurakunnat seuraavat aktiivisesti koronavirustilannetta.

THL:n ohjeet infektioiden ehkäisystä ja torjunnasta

THL:n vastauksia usein kysyttyihin virusta koskeviin kysymyksiin

Seurakuntalainen: