Hyppää sisältöön

Kirkon toiminta pandemian aikana

Kirkossa seurataan tarkasti viranomaisten ohjeistusta koronapandemian aikana. Tällä hetkellä voimassa on sekä koko Suomea koskevia että alueellisia rajoituksia ja suosituksia. Seurakuntien omille verkkosivuille päivitetään ajankohtaista tietoa palveluista ja tapahtumista.

Seurakuntalainen:

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. Jumalanpalvelukset toimitetaan kuitenkin edelleen pääosin ilman kirkkotilassa paikan päällä olevaa seurakuntaa.

Leviämisvaiheessa olevilla alueilla sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien, kuten jumalanpalvelusten, enimmäishenkilömäärä tulee rajoittaa kuuteen henkeen seurakunnissa. Tilanteissa, joissa seurakunnissa on lähikontakteja, kasvomaskien käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille. 

 • Perheen kirkollisen toimituksen jälkeen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta sekä kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavista kirkollisista toimituksista on tilaisuuden järjestäjällä. 
 • Tilaisuuksien osanottajien turvallisuus varmistetaan myös antamalla ohjeita hygieniasta. Seurakunnissa korostetaan käsihygienian ja turvaväliohjeiden noudattamista.
 • Jumalanpalveluksia eri puolelta Suomea voi seurata edelleen verkon välityksellä.

Maskisuositus (THL 24.9.2020):

Kasvomaskin käyttöä suositellaan myös kirkoissa ja muissa uskonnollisten yhteisöjen tiloissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää. 

Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kasvomaskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti.

Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa turvavälejä, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua.

Kannanotot rokotukseen

Arkkipiispa Tapio Luoman mielestä ihmisten on syytä luottaa rokoteasiassa viranomaisiin. 

- Ylen Uutinen 17.12.2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä

- Kirkko ja kaupunki 10.12.2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä

- Piispa Seppo Häkkisen puheenvuoro 15.12.2020

Musiikki jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa

Musiikilla on tärkeä merkitys seurakuntien jumalanpalveluselämässä, kirkollisissa toimituksissa ja muussa seurakuntien toiminnassa. Pandemian aikana seurakunnissa huolehditaan, että laulaminen olisi mahdollisimman turvallista.

Piispojen suositus 2.6.2020

Seurakuntien leiri- ja päivätoiminta

 • Kaikessa leiritoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota käytössä olevien tilojen väljyyteen ja hygieniaan.
 • Rippikoululeirien ja muun leiritoiminnan aloittaminen on ollut mahdollista 1.6.2020 alkaen. Turvallisuutta koskevien valmisteluiden ja muiden käytännön syiden vuoksi yön yli kestävä leiritoiminta on suositeltavaa aloittaa kuitenkin vasta juhannuksen jälkeen.
 • Seurakuntia kannustetaan järjestämään lasten, nuorten ja perheiden päivätoimintaa niin, että toimintaan osallistuu enintään 50 henkilöä kerrallaan.

Seurakunnissa varaudutaan myös mahdollisten tartuntaepäilyjen ja sairastumisten aiheuttamiin äkillisiin ja pitkäaikaisiinkin työntekijöiden poissaoloihin. Tällä turvataan seurakunnan perustoimintojen jatkuminen. 

THL:n ohjeet infektioiden ehkäisystä ja torjunnasta

THL:n vastauksia usein kysyttyihin virusta koskeviin kysymyksiin

  Kirkon päättävien elinten sähköiset kokoukset mahdollisia

  Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viranomaisten toimielimissä kokoukset voidaan järjestää sähköisesti etäkokouksina. Laki kirkkolain muuttamisesta (200/2021) tuli voimaan 15.3.2021. Lailla muutettiin kirkkolakia kiireellisesti sähköisiä kokouksia koskevilta osin.

  Kirkkohallituksen täysistunto antoi 16.3.2021 seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallintoa koskevan väliaikaisen määräyksen. Määräyksen mukaan seurakunnan tai seurakuntayhtymän toimielinten kokouksia voidaan 1.3.2021 todetuissa poikkeusoloissa pitää sähköisesti, vaikka toimielimen työjärjestyksessä, ohjesäännössä tai johtosäännössä olisi määräyksiä vain varsinaisen, kokouspaikalla pidettävän kokouksen mahdollisuudesta.

  Määräaikainen päätös on voimassa niin kauan kuin poikkeusolot ovat voimassa, kuitenkin enintään elokuun loppuun 2021.