Hyppää sisältöön

Kirkon johdon palkkaus

Uutinen Iltalehdessä 4.5.2022Linkki avautuu uudessa välilehdessä on herättänyt kysymyksiä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen palkoista. Esiin nousi mm. huomio, että hiippakuntien piispojen palkat eivät ole olleet keskenään täysin yhteismitallisia.  Vuoden 2022 keväällä piispojen palkat on korjattu samansuuruisiksi.

Kirkon työmarkkinalaitos 

Evankelis-luterilaisen kirkon työnantajan edunvalvontaa työmarkkina-asioissa hoitava viranomainen on Kirkon työmarkkinalaitosLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Sen tehtävänä on evankelis-luterilaisen kirkon työnantajayksiköiden puolesta neuvotella ja sopia niiden palveluksessa olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista.

Kirkon työmarkkinlaitoksesta kerrotaan, että "piispojen palkkaus uudistettiin vuodesta 2016 lähtien siten, että he siirtyivät kokonaispalkkaukseen eikä heillä ollut enää asuntoetua. Nykyisin piispat voivat valita asuinpaikkansa, ja he maksavat asumiskustannuksensa itse.

Vuonna 2016 voimaan tullut uudistus seurasi seurakuntien ylimmälle johdolle tehdyn palkkaussopimuksen linjausta, ettei niin kutsuttuja kokemuslisiä enää makseta. Vuoden 2016 uudistus toteutettiin piispojen tuolloiseen laskennalliseen keskipalkkaan kenenkään palkkaa laskematta. Tämä aiheutti pienehköjä eroja piispojen palkkojen välille. Kun uusi piispa on astunut virkaan, on uudelle piispalle ryhdytty maksamaan aiemman piispan palkkaa, koska muita päätöksiä ei ole ollut. On katsottu, että kyse on ao. viran palkasta eikä henkilöön sidotusta palkasta.

Vuoden 2016 uudistuksessa tavoiteltu piispojen samapalkkaisuus toteutettiin keväällä 2022 Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan päätöksessä, jossa yleiskorotusvara kohdennettiin siten, että kaikkien paitsi arkkipiispan palkka on sama".