Energia- ja ilmastostrategia on tiivis tahdonilmaus kirkon sitoutumisesta ilmastotyöhön

Kirkossa on parhaillaan työn alla energia- ja ilmastostrategia. Sitä valmistelee kirkkohallituksen täysistunnon asettama työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Helsingin yliopiston ilmastotutkija Laura Riuttanen. Työryhmän sihteerinä on johtava asiantuntija Ilkka Sipiläinen. Työn on määrä valmistua tammikuussa 2019.

Strategialuonnosta on mahdollista kommentoida. Keskustelua käydään erityisesti julkisessa Hiilineutraali kirkko -Facebook-ryhmässä. Mikäli FB-kommentointi ei ole mahdollista, kommentit voi toimittaa osoitteeseen ilkka.sipilainen[at]evl.fi. 

Energia- ja ilmastostrategian luonnosversio lokakuu 2018

Strategia antaa selkeät tavoitteet kaikelle kirkon toiminnalle hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja kestävien energiamuotojen käyttöönoton edistämiseksi. Nämä ovat keinoja, joilla voidaan hillitä koko ajan etenevää ilmastonmuutosta.

Ilmastonmuutos uhkaa koko luomakuntaa ja sen olemassaoloa. Jokaisen on kannettava vastuunsa, sitä ei voi vierittää muille. Yksi kirkon tehtävistä on rohkaista ihmisiä välittämään luomakunnasta. Ilmastosta ja ympäristöstä huolehtiminen omalta osaltaan on tämän tehtävän toteuttamista.

Energia- ja ilmastostrategia vaikuttaa myös parhaillaan uudistuksen alla olevaan Kirkon ympäristödiplomiin, joka tarjoaa käytännön keinoja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Hiilineutraali kirkko 2030 

Työryhmän tavoitteena on asettaa kirkon ilmastotyölle strategiset tavoitteet. Luonnoksessa lähdetään liikkeelle isoista tavoitteista: kirkko hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Luonnoksessa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii kirkolta ripeitä toimia.

"Monilla kunnilla ja kaupungeilla on jo vastaavat hiilineutraaliustavoitteet ja hyviä kokemuksia konkreettisista päästövähennyksistä", Laura Riuttanen kannustaa.

Työryhmän tavoitteena on, että kirkko toimii ilmastonmuutoksen torjunnan kärkijoukoissa. Ilmastotutkija Riuttanen muistuttaa taustaksi, että Suomen ilmastopaneelin arvion mukaan päästöjä on vähennettävä suunniteltua nopeammin, jos Suomi aikoo saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.

Kirkkoon kuuluu noin neljä miljoonaa suomalaista. Myös kirkon jäsenten osallistaminen ilmastotalkoisiin on välttämätöntä kansallisten kasvihuonekaasupäästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Vaaliteemaksi ilmasto?

Energia- ja ilmastostrategia -työryhmä muistuttaa myös syksyn seurakuntavaaliehdokkaita siitä, että kirkko ja seurakunnat sekä niiden jäsenet voivat vaikuttaa ilmastotyöhön. Ehdokkaat, jotka seisovat energia- ja ilmastostrategiatyön kolmen teesin takana, voivat ottaa käyttöön #ilmastokirkkoni-tunnuksen.

1. Minun kirkkoni vaikuttaa ilmastoystävällisen yhteiskunnan puolesta.

2. Minun kirkkoni toimii esimerkkinä ja vähentää ilmastopäästöjään.

3. Seurakunnallani on kirkon ympäristödiplomi.

 

Kirkko & Kaupungin juttu Kirkon ympäristöpäiviltä:

"Kirkko haastetaan vähentämään kasvihuonepäästöjä ennätysvauhtia – työryhmä tavoittelisi hiilineutraaliutta jo vuonna 2030"