Arkkipiispan vaali

Arkkipiispan vaalin ensimmäinen kierros käydään torstaina 8.2.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaali käydään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken torstaina 1.3.2018.

Äänioikeus arkkipiispan vaalissa on arkkihiippakunnan papeilla ja lehtoreilla sekä seurakuntien valitsemilla maallikkovalitsijoilla. Maallikkovalitsijoita on yhtä monta kuin hiippakunnan äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita eli 603. Äänivaltaisia ovat myös kaikki kirkolliskokousedustajat sekä hiippakuntavaltuustojen, tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen jäsenet. Kaikkiaan äänioikeus vaaleissa on 1525 henkilöllä.

Arkkipiispa Kari Mäkinen jää eläkkeelle 1.6.2018 alkaen.

Tarkat tiedot vaaleista arkkihiippakunnan sivuilta.

Ehdokassivut:

Ville Auvinen

Heli Inkinen

Ilkka Kantola

Tapio Luoma

Björn Vikström

 

Turun tuomiokirkon keskilaiva pääkuorista katsottuna