Arkkipiispan vaali

Arkkipiispan vaalin ensimmäinen kierros käytiin torstaina 8.2.2018. Toiselle vaalikierrokselle äänestettiin Espoon piispa Tapio Luoma ja Porvoon piispa Björn Vikström. Luoma sai 38 prosenttia ja Vikström 26 prosenttia ehdokkaiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Toinen vaalikierros käydään torstaina 1.3.2018.

Äänioikeus arkkipiispan vaalissa on arkkihiippakunnan papeilla ja lehtoreilla sekä seurakuntien valitsemilla maallikkovalitsijoilla. Maallikkovalitsijoita on yhtä monta kuin hiippakunnan äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita. Äänivaltaisia ovat myös kaikki kirkolliskokousedustajat sekä hiippakuntavaltuustojen, tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen jäsenet. Kaikkiaan äänioikeus vaaleissa on noin 1500 henkilöllä.

Kirkon uudistetun vaalilainsäädännön mukaisesti Turun arkkihiippakunnan äänioikeutettujen äänten painoarvoa vähennetään vaalin tulosta laskettaessa jakamalla äänet kolmella. Uudistuksella on pyritty siihen, että muiden hiippakuntien ja kokonaiskirkon vaikutus arkkipiispan vaalissa on vahvempi arkkipiispan kokonaiskirkon tehtävien ja niiden merkityksen kasvettua.

Tiedote vaalien ensimmäisen kierroksen tuloksista

Arkkipiispa Kari Mäkinen jää eläkkeelle 1.6.2018 alkaen.

Tarkat tiedot vaaleista arkkihiippakunnan sivuilta.

Ehdokassivut:

Tapio Luoma

Björn Vikström

 

Ville Auvinen

Heli Inkinen

Ilkka Kantola

 

 

Turun tuomiokirkon keskilaiva pääkuorista katsottuna