Hyppää sisältöön

Seksuaaliseen häirintään puuttuminen

Globaali seksuaalisen häirinnän vastainen #Metoo-kampanja on herättänyt keskustelua myös Suomessa. Kirkossakin on havahduttu kysymään, ovatko yhteiset ohjeet ja toimintamallit puuttua seksuaaliseen häirintään kaikkialla ajantasaisia ja riittäviä.

Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Kirkon alan unioni r.y. ja Kirkon alat ry ovat toukokuussa 2018 suosittaneet seurakuntatyöpaikoille, että ne ehkäisevät epäasiallista kohtelua ja häirintää valmistelemalla ja hyväksymällä hyvää työkulttuuria koskevan sitoumuksen ja toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten. Sopijaosapuolet ovat laatineet seurakunnille sitä varten sitoumusta ja toimintaohjetta koskevat mallit.

Hiippakunnittaisia sekä seurakuntayhtymä- ja seurakuntakohtaisia tarkennettuja ohjeita seksuaaliseen häirintään puuttumiseen on jo olemassa.

Esimerkiksi Helsingin hiippakunnan ohjeet seksuaaliseen häirintään puuttumisesta valmistuivat maaliskuussa 2018. Turun arkkihiippakunnassa ohjeita tarkennettiin myös keväällä 2018.  Porvoon hiippakunnassa ohjeita on tarkennettu vuonna 2014 ja Tampereella vuonna 2015.

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kirkkohallitusta työnantajana koskevan toimintaohjeen seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi 29.5.2018.

Ohjeissa on erityisesti kiinnitetty huomiota häirinnän ennaltaehkäisemiseen. Ohjeessa on myös huomioitu kirkkohallituksen toiminnan piirissä olevat luottamushenkilöelimet.

#Totuusvapauttaa-vetoomus luovutettiin arkkipiispa Mäkiselle

Ekumeeninen kampanja #totuusvapauttaa  #sanningenbefriar #duohtavuohtadahkáfriidjan luovutti 17.5.2018 arkkipiispa Kari Mäkiselle julkilausumansa seksuaalisen häirinnän poistamiseksi kirkoissa ja uskonnollisissa yhteisöissä. Luovutus tapahtui kirkolliskokouksen yhteydessä Turun kristillisellä opistolla. Kampanjan edustajina toimivat rovasti Heli Inkinen sekä Monika Pensar.

Kampanja haastaa kirkkoja näkyvään ja säännölliseen työhön Luterilaisen maailmanliiton suosituksen mukaan: seksuaalinen häirintä ja väkivalta on poistettava uskonnollisuuden keskuudesta sekä arjessa että muuttamalla uskonnollisia valtarakenteita.

Vetoomuksessa ehdotetaan, että kaikki hiippakunnat loisivat mallin, jossa koulutetut tukihenkilöt ovat seksuaalista häirintää kokeneiden tukena. Vetoomuksella oli 650 allekirjoittajaa.

Arkkipiispa Kari Mäkinen totesi, että #totuusvapauttaa-kampanjaa tarvitaan, jotta syvälle kulttuurin rakenteisiin piiloutuva väkivalta ja alistaminen tulee näkyviin.

”Jo nyt tämä kampanja on rohkaissut ihmisiä puhumaan ääneen sellaista, joka on aiemmin kätkeytynyt häpeän ja pelon hiljaisuuteen”, Mäkinen sanoi. ”Tämä kampanja on jo nyt havahduttanut kirkkoa ja sen eri toimijoita tarkistamaan, olemmeko organisaationa ja yhteisönä riittävästi hereillä, jotta voimme estää seksuaalisen väkivallan ja häirinnän.”