Hyppää sisältöön

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Kyrkostyrelsen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.evl.fi/ungdomschatt och har upprättats / uppdaterats 15.09.2020.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Ett inmatningsfält saknar beskrivning

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Sökfunktionen i panelen, 5 sidor

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Element - ID är inte unikt

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  5 sidor, panelen

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Bild utan alt-tag

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  I undre panelen problem

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Möjlig att uppfatta: HTML för att formatera innehållet

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Gemensam chattkalender skapar problem

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Begriplig: Ett inmatningsfält saknar beskrivning

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Problem i panelen, 5 sidor

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner
 • Begriplig:

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

   

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • Robust: Ett inmatningsfält saknas

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Problem i panelen, 5 sidor

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde
 • Robust: Element Id är inte unik

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Samma ID, 5 sidor

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.1 Parsing
 • Robust: Saknas beskrivning för en IFrame

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Problem med panelen,

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde
 • Robust:

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

   

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

https://lomakkeet.evlutkirkko.fi/respons-tillganglighet/

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000