Hyppää sisältöön

UK 2021 "Förändring"

Tack till alla som deltog i UK 2021! Så småningom kommer protokollet och lite bilder till hemsidan. Om några månader börjar vi redan blicka framåt mot UK 2022 som hålls 20-23.1.2022 på Lärkkulla i Karis.

Berätta gärna vad du tyckte om UK2021. Klicka här för att fylla i en feedbackblankett. Blanketten är öppen t.o.m. 3.3.2021. Klicka här för att läsa en sammanfattning av årets beslut. När protokollet justerats kommer det också att hittas på samma sida. Klicka här för att läsa programhäftet. Om du har något du undrar över kan du vända dig till ungdomsarbetsledaren i din församling eller Rebecka Stråhlman som ansvarar för UK. 

Välkomna på UK 2021!

UK är en stiftets viktiga plattformar. Här samlas unga människor som har fingret på tidens puls. På UK finns visionerna för dagens och morgondagens kyrka! Det blev jag övertygad om då jag lyssnade på plenumdiskussionerna på senaste UK. När jag kom hem tänkte jag att vår kyrka har en framtid så länge ungdomarna kommer med och engagerar sig. Du behövs alltså på UK!Biskop Bo-Göran Åstrand spelar Pictionary på flapboard på UK 2020.

Temat ”Förändring” tycker jag att spännande. Guds oändliga kärlek, kallelsen att finnas till för våra medmänniskor och ta väl hand om skapelsen förändras inte. Men vår kyrka är i ett läge då vi måste våga pröva på nya saker, hitta kreativa infallsvinklar och skapa nytt. Det betyder inte att allt gammalt är dåligt. Det som är bra behåller vi, men vi vågar modigt förändras. Då tror jag att vi tillsammans kan vara en kyrka i tiden som har ett trovärdigt budskap.

Därför uppmanar jag församlingarna att sända delegater till Ungdomens Kyrkodagar. Det är på plats som ungdomarnas röst hörs bäst. Så sänd unga människor för att deras och framtidens röst ska höras. Då blir UK 2021 fina dagar!

Bo-Göran Åstrad
biskop

Påverka genom motioner och initiativ till diskussion

Du kan själv påverka vilka frågor som behandlas på plenum på UK 2021. Skriv ner det ärende du vill att UK ska diskutera. Om du har ett konkret förslag på vad du vill förändra kallas ärendet motion. Om du bara vill att ett ämne skall diskuteras kallas ärendet initiativ till diskussion. Skriv ner din idé redan nu och skicka till Rebecka Stråhlman. Texten behöver inte vara perfekt och motionen eller initiativet inte till 100% genomtänkt. Huvudsaken är att du har en idé som du vill föra fram. Be din ungdomsarbetsledare om hjälp, en tidigare UK-delegat eller Rebecka på KCSA. Vi hoppas få motioner och initiativ till diskussion så fort som möjligt; ju tidigare vi får förslag desto bättre. Motioner och initiativ till diskussion skickas till rebecka.strahlman@evl.fi senast 3.1.2021. Om du undrar vad en motion eller ett initiativ är kan du klicka här för att se en förklaring. Du kan också läsa mera i UK:s stadgar genom att klicka här.

Klicka här för att bekanta dig med tidigare motioner, initiativ och beslut.