Hyppää sisältöön

Luterilaisen kirkon oppimääritelmät - Tunnustuskirjat

Luterilaisen kirkon uskon oppimääritelmät ovat Tunnustuskirjoissa. Tunnustuskirjojen laatijat pitivät tärkeimpänä periaatteenaan sitä, että kirkon oppia on tutkittava ja arvioitava Raamatun mukaan.

Tunnustuskirjojen kokoelmaa nimitetään Yksimielisyyden kirjaksi (vuodelta 1580). Sen tunnustustekstit ovat luterilaisten reformaatiokirkkojen virallisesti hyväksymiä. Kokoelmaan kuuluvat

  • varhaisen kirkon kolme ekumeenista uskontunnustusta
  • Augsburgin tunnustus (1530)
  • Augsburgin tunnustuksen puolustus (1531)
  • Schmalkaldenin opinkohdat (1537)
  • Lutherin Iso ja Vähä katekismus (1529)
  • Yksimielisyyden ohje (1577).

Lutherin tunnetuin teos lienee Vähä katekismus, joka kokoaa yhteen Raamatun keskeisiä sisältöjä. Katekismusta on luettu kautta vuosisatojen, ja se on osaltaan luonut Pohjoismaisen kristillisen kansankulttuurin pohjan.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkolliskokouksen vuonna 1999 hyväksymä Katekismus ilmaisee kirkon uskon keskeisen sisällön. Katekismuksen ytimenä ovat kymmenen käskyä, uskontunnustus ja Isä meidän -rukous.

Myös monilla tunnustuskirjoihin kuulumattomilla Lutherin teoksilla on ollut ja on edelleen tärkeä asema kirkossa ja yksittäisten kristittyjen hengellisessä elämässä. Näitä ovat muun muassa teokset

  • Kristityn vapaudesta
  • Sidottu ratkaisuvalta
  • Galatalaiskirjeen selitys.