Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste yritystilaajan virkatodistustilaus (Lukkari-seurakuntasivustot)

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kirkkohallitus, Kirkon viestintä
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
(09) 18021, kirkkohallitus(at)evl.fi

Yhteyshenkilö
Lari Lohikoski
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
puh. 050-3469041
lari.lohikoski(at)evl.fi

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Tietoja käytetään virkatodistustilauksen tekemiseen ja virkatodistuksen laatimiseen sekä virkatodistuksen ja laskun lähettämiseen.

3. Minkä takia seurakunta saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn omaan ilmoitukseen ja tahtoon tilata virkatodistus Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvalta seurakunnalta.

4. Minkälaisia henkilötietoja seurakunta käsittelee?

Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään, on henkilöt, joista tehdään virkatodistus sekä henkilöt/yritykset, jotka virkatodistustilauksen tilaavat.
Virkatodistuksen tilaaja antaa sähköisellä tilauslomakkeella seuraavat tiedot:

 • Seurakunta, josta virkatodistus tilataan
 • Henkilö, jonka virkatodistus tilataan
 • Sukunimi
 • Etunimet
 • Syntymäaika
 • Syntymäkotikunta tai syntymäpaikka
 • Nykyinen/viimeisin kotikunta
 • elää/kuollut
 • kuolinpäivä
 • Virkatodistuksen laatimista helpottavat lisätiedot
 • Käyttötarkoitus, johon todistus tilataan
 • perunkirjoitus, kenen jälkeen perunkirjoitus pidetään - kuka on kuollut?
 • pankki
 • vakuutusyhtiö
 • lainhuuto
 • muu, mikä?
 • Muuttanut seurakuntaan
 • mistä
 • milloin
 • Muuttanut seurakunnasta
 • mihin
 • milloin
 • Entiset sukunimet
 • Muita lisätietoja (esim. aviopuolison nimi)
 • Virkatodistuksen kappalemäärä ja muut tarvittavat tiedot
 • Kappalemäärä
 • Virkatodistuksen kieli
 • Virkatodistukseen tarvitaan henkilön perustietojen lisäksi
 • siviilisääty
 • nykyinen puoliso
 • sisarukset
 • lapset
 • lapsenlapset
 • vanhemmat
 • isovanhemmat
 • kirkolliset toimitukset (kaste, rippikoulu, konfirmaatio, avioliitto)
 • Tilaajan tiedot

 • Tilaajan nimi
 • Yrityksen tai yhteisön nimi
 • Y-tunnus
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelin
 • Fax
 • Todistuksen toimitusosoite
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Laskutusosoite
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Virkatodistustilauslomakkeella annetut yksilölliset tiedot.

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Tiedot poistetaan Lukkari-tietokannasta kolmen kuukauden kuluttua niiden tallentamisesta.

7. Minne tietoja luovutetaan?

Lomakkeen kautta ilmoitetut tiedot toimitetaan edelleen kyseiseen seurakuntaan, josta virkatodistus tilataan.
Tietoja ei luovuteta sivullisille.
Tilauspalvelun teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu käyttöpalvelu- ja sovellustoimittajalle, jonka toiminta täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön rekisterin pitäjälle tai Kirkkohallituksen tietosuojavastaavalle. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Yhteystiedot ovat selosteen alussa.

10.Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700

Kirkkohallituksen tietosuojavastaavan yhteystieto:
tietosuojavastaava.kkr (at) evl.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Kts. Evästeet