Hyppää sisältöön

Lukkari-julkaisujärjestelmän ylläpitäjien tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kirkkohallitus, Kirkon viestintä
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
(09) 18021, kirkkohallitus(at)evl.fi

Yhteyshenkilö

Lari Lohikoski
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
puh. 050-3469041
lari.lohikoski(at)evl.fi

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Tietoja käytetään henkilölle ylläpito-oikeuksien luomiseen Lukkari-julkaisujärjestelmään ja Lukkarin uutiskirjeen lähettämiseen.

3. Minkä takia seurakunta/Kirkkohallitus saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjän ja Lukkari-julkaisujärjestelmää käyttävän seurakunnan väliseen yhteistyösuhteeseen ja seurakunnan nimettyjen henkilöiden rooliin järjestelmän tietojen ylläpitäjinä.

4. Minkälaisia henkilötietoja seurakunta/Kirkkohallitus käsittelee?

Henkilöryhmä, joiden tietoja käsitellään, on Lukkari-julkaisujärjestelmää ylläpitävät henkilöt.
Rekisteriin talletetaan:

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Käyttäjätunnus
 • Salasanan tiiviste
 • Roolit; ylläpitäjä, toimittaja, päätoimittaja, siteowner
 • z-tunnus tai järjestelmässä luotu tunnus
 • Seurakunta/yhtymä

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Tiedot saadaan Kirkon AD:stä tai henkilöltä itseltään.

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Mikäli ylläpitäjä ei ole käyttänyt Lukkari-julkaisujärjestelmä kahden vuoden aikana, hänen tiedonsa poistetaan Lukkari-ylläpitäjärekisteristä. Tiedot poistetaan myös pyydettäessä.

7. Minne tietoja luovutetaan?


Tietoja ei luovuteta sivullisille.

Ylläpitäjärekisterin teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu käyttöpalvelu- ja sovellustoimittajalle, jonka toiminta täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä. 

Sinulla on oikeus:

 • pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
 • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
 • peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla seurakunnassasi. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Asiointi on aina tehtävä henkilökohtaisesti, joten varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

10. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700

Kirkkohallituksen tietosuojavastaavan yhteystieto:
tietosuojavastaava.kkr(at)evl.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Kts. Evästeet