Hyppää sisältöön

Verkkoviestintä- ja Lukkari-kyselyn tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kirkkohallitus, Kirkon viestintä
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 18021, kirkkohallitus(at)evl.fi

Yhteyshenkilö:

Kirkkohallituksen kirjaamo 
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 18021, kirkkohallitus@evl.fi

Kirkkohallituksen tietosuojavastaavan yhteystieto:

tietosuojavastaava.kkr(at)evl.fi

Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Kyselyllä kerätään seurakuntien verkkoviestintää ja Lukkari-julkaisujärjestelmää koskevaa palautetta ja kehitysideoita. Yhteystietoja käytetään vain React and Share -palvelun mahdolliseen käyttöönottoon liittyvissä yhteydenotoissa.

Minkä takia Kirkkohallitus saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Tietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohtaan. 

Minkälaisia henkilötietoja Kirkkohallitus käsittelee?

Kyselylomakkeella annetut yksilölliset tiedot: sähköpostiosoite sekä vastaukset kyselyn aiheisiin.

Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Kyselyn vastaaja ilmoittaa henkilötietonsa itse.

Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötiedot poistetaan 31.12.2022 mennessä. Tiedot poistetaan myös pyydettäessä.

Minne tietoja luovutetaan?

Kyselyn kautta ilmoitettuja tietoja ei luovuteta sivullisille.

Kyselyn teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu käyttöpalvelu- ja sovellustoimittajalle, jonka toiminta täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus:

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. 
  • pyytää rekisterinpitäjältä itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja. 

Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimistoLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
puh. 029 566 6700