Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste kirkon mediapankin (mediapankki.evl.fi) asiakasrekisteristä

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kirkkohallitus/Kirkon viestintä (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
p. 09 18021, kirkkohallitus@evl.fi

Yhteyshenkilö
Verkkoviestintäpäällikkö
Lari Lohikoski
Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
puh. 050 346 9041
lari.lohikoski(at)evl.fi

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Mediapankkia käytetään digitaalisen aineiston ja brändinhallintaan. Palvelu toimii internetissä ja sen käyttö on käyttäjätunnuksin sekä salasanoin suojattu. Henkilökohtaisten käyttäjätunnusten avulla käyttäjät pääsevät suorittamaan toimenpiteet, joihin heillä käyttäjäryhmänsä perusteella on oikeus.

Palvelun avulla käyttäjät voivat suunnitella, ohjata ja seurata aineistonhallinnan prosesseja sekä projekteja; etsiä, katsoa, hakea, lähettää, lisätä, muokata ja poistaa palvelussa olevia aineistoja käyttäjäkohtaisten oikeuksiensa mukaisesti.

Kirkon mediapankissa on kuvia Kirkkohallituksen työntekijöistä kulkukortteja, intraa, evl.fi-sivuston yhteystietoja sekä Sakastia varten. Kirkollista viestintää varten on kirkon kannalta ajankohtaisten henkilöiden kuvia sekä kuvia, joissa esiintyy muitakin henkilöitä (uutis- ja kuvituskuvaa).

3. Minkä takia kirkkohallitus saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(f) artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu mediapankin käyttäjän omaan tahtoon hyödyntää mediapankin palveluja sekä siten rekisterinpitäjän ja mediapankin käyttäjän väliseen asianmukaiseen ja merkitykselliseen suhteeseen.

4. Minkälaisia henkilötietoja kirkkohallitus käsittelee?

Rekisteröityneen käyttäjän sähköpostiosoite.

Valokuvassa esiintyvän henkilön nimi, asema ja ammatti.

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Tiedot saadaan mediapankin käyttäjältä itseltään kysymällä ja kirjautumisen yhteydessä automaattisesti muista järjestelmistä välittyvistä tiedoista.

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Ellei lain velvoittamana jotakin henkilötietoa ole välttämätöntä säilyttää pidempään, Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun käyttäjä niin edellyttää tai yhden (1) vuoden sisällä siitä, kun Sopimus kirkon ja palvelun tarjoajan välillä lakkaa olemasta voimassa.

Tietoja säilytetään valokuvan yhteydessä pysyvästi tai kunnes henkilö pyytää niiden poistamista.

7. Minne tietoja luovutetaan?

Mediapankin käyttäjien tietoja ei luovuteta sivullisille.

Kuvattujen henkilöiden tietoja luovutetaan valokuvien mukana viestinnän tarpeisiin.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.

Sinulla on oikeus:

  • pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
  • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
  • peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.

Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
p. 029 566 6700

Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaavan yhteystieto:
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi