Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste Kirkonkello.fi-sivuston kommentoijille

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kirkkohallitus/Kirkon viestintä (Y-tunnus 0118950–3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 18021, kirkkohallitus at evl.fi

Yhteyshenkilö: 
Tuulikki Terhemaa
Kirkkohallitus/Kirkon viestintä
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
tuulikki.terhemaa at evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava
tietosuojavastaava.kkr at evl.fi

Rekisterin nimi

Kirkonkello.fi sivuston kirjoitusten kommentoijat

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Tietoja käytetään kirkonkello.fi-sivustolla julkaistujen artikkelien kommentointiosiossa. Kaikkia lähetettyjä kommentteja ei välttämättä hyväksytä ja näytetä sivustolla. Tiedot voivat kuitenkin jäädä sivuston tietokantaan moderointia tai hyväksymistä varten, vaikka niitä julkisesti sivulla ei näytettäisi.

3. Mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen.

4. Minkälaisia henkilötietoja rekisteri käsittelee?

Henkilön lähettämät tiedot näkyvät Kirkonkello-artikkelien lopussa, mikäli sivuston ylläpitäjä on hyväksynyt kommentit. Henkilöryhmään kuuluvat kirkonkello.fi-sivuston kävijät sekä sivuston ylläpitäjät ja toimittajat. Rekisterin tietosisältö koostuu käyttäjän nimestä, sähköpostista (ei julkaista sivustolla), artikkelikohtaisista kommenteista ja kotisivun osoitteesta sekä kuvasta (vapaaehtoinen tietosisältö).

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Henkilön tiedot ja kommentit saadaan kirkonkello.fi-sivuston artikkelien ja blogikirjoitusten lopussa olevasta kommentointilomakkeesta, jonka henkilö itse täyttää.

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin kommentoinnin kohteena ollut artikkeli pysyy julkaistuna. Jossain tapauksissa henkilötiedot ja kommentit voidaan poistaa sivuston ylläpitäjien toimesta, mikäli se on toimituksellisen työn kannalta tai epäasiallisen sisällön tai käytöksen vuoksi sopivaa.

7. Minne tietoja luovutetaan?

Tietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
puh. 029 566 6700