Hyppää sisältöön

Dataskyddsbeskrivning för kyrkostyrelsens kundförfrågningar

1. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 09 18021, kyrkostyrelsen@evl.fi

Kontaktperson

Kyrkostyrelsens registratorskontor
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 09 18021, kyrkostyrelsen@evl.fi

Registrets namn

Kyrkostyrelsens kundförfrågningar.

2. Varför behandlas dina personuppgifter, dvs. för vilket ändamål?

Uppgifterna används när kundrespons samlas in om Kyrkostyrelsens olika funktioner.  Från 25.5.2018 grundar sig behandlingen av uppgifter på artikel 6 punkt 1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

3. Varför får Kyrkostyrelsen behandla dina personuppgifter, dvs. vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är artikel 6.1.f i EU:s allmänna dataskyddsförordning, där det berättigade intresset baserar sig på den registrerades eget meddelande och vilja att besvara en förfrågan från Kyrkostyrelsen.

4. Vilka slags personuppgifter behandlar Kyrkostyrelsen?

Den persongrupp vars uppgifter behandlas är personer som gett respons i kundförfrågningar.

5. Varifrån kommer personuppgifterna, dvs. vilket är deras ursprung?

De individuella uppgifter som ges i frågeformuläret. Det är också möjligt att besvara förfrågningarna anonymt.

6. Hur länge lagras dina personuppgifter?

Personuppgifterna sparas tills åtgärderna i anslutning till förfrågan (till exempel en utlottning) har genomförts.

7. Vart utlämnas uppgifterna?

Uppgifter lämnas inte ut.

8. Överförs uppgifterna utanför EU eller EES?

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

9. Vilka rättigheter har du?

Den registrerade har rätt att:

  • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
  • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
  • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
  • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1993).

10. Kontaktinformation till den nationella tillsynsmyndigheten och dataskyddsombudet

I Finland är dataombudsmannen ansvarig för dataskyddet:

Dataombudsmannens byråLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Fågelviksvägen 4, 00530 Helsingfors
PB 800, 00531 Helsingfors
tfn 029 566 6700
tietosuoja(at)om.fi

Kontakt till dataskyddsombudet vid Kyrkostyrelsen:
tietosuojavastaava.kkr(at)evl.fi