Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja järjestää toimintaa alle kouluikäisille

Varhaiskasvatuksen ohjaaja pitää kirkkotuntia kirkkosalissa alttarin edessä. Lapset seuraavat patjoilla istuen.

Varhaiskasvatuksen ohjaaja organisoi ja kehittää seurakunnan toimintaa alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä kanssa. Lisäksi hän koordinoi esimerkiksi seurakunnan aamu- ja iltapäivätoimintaa, perhetoimintaa tai yhteistyötä kunnan päivähoidon kanssa.

Työssä tarvitaan varhaiskasvatuksen asiantuntemusta. 

Koulutus

Seurakunnan varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan valmistutaan suorittamalla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi AMK/kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja (210 op).

Koulutusta järjestään Diakonia-ammattikorkeakoulussa.

Piispainkokous on määritellyt kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan (Sakasti-palvelussa) sekä lapsityönohjaajan viran kelpoisuusvaatimukset (Sakasti-palvelussa).

Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan ja hengellisen työn työntekijän ydinosaamiskuvaukset (Sakasti-palvelussa)