Hyppää sisältöön

Kirkko työllistää monien alojen ammattilaisia

Kaksi kirkontyöntekijää tarkastaa seurakunnan asiakirjaa kumartuneena pöydän ääreen.

Toimenkuvien kirjo on laaja hallinnon ja talouden hoidosta aina viestinnän, tietotekniikan, kiinteistönhoidon ja hautausmaiden ylläpidon tehtäviin. Näihin tehtäviin hakeudutaan samalla koulutuksella kuin vastaaviin tehtäviin muillakin sektoreilla.

Kelpoisuus kirkon muihin kuin hengellisen työn tehtäviin määräytyy tehtävän sisällön perusteella. Näissä tehtävissä ei edellytetä teologisia ja kirkon työhön liittyviä opintoja, mutta kirkon ja seurakuntatyön tuntemus voidaan usein katsoa eduksi työhön valittaessa.

Kirkon tehtävissä toimii mm. kauppa- ja hallintotieteiden maistereita, tradenomeja, datanomeja, merkonomeja, rakennusinsinöörejä ja hortonomeja. Etenkin suurimmissa seurakunnissa ja kirkon keskushallinnon tehtävissä toimii myös juristeja.

Puutarha- ja hautausmaatyöntekijä

Puutarha- ja hautausmaatyöntekijän työhön kuuluvat hautausmaiden ja viheralueiden hoitotyöt. Esimerkiksi nurmikonajo, kastelu, käytävien puhtaanapito, uusien nurmikoiden ja istutusten perustaminen sekä hautojen hoitaminen. Näihin liittyy usein koneilla tehtäviä töitä sekä koneiden huoltoa. 

Hautausmaatyöntekijä haravoimassa.

Seurakuntaemäntä

Seurakuntaemäntä suunnittelee seurakunnan tapahtumien ruokapalvelut ja tekee ruokatarvikkeiden hankinnat. Keittiötyöntekijä valmistaa tarjoiluja seurakunnan eri tilanteisiin.

Seurakuntamestari

Seurakuntamestarin/erityisammattimiehen tehtävät liittyvät kiinteistönhoitoon. Siihen kuuluu erilaisia huolto- ja kunnostustöitä, esimerkiksi korjauksia, kiinteistön kunnon seurantaa ja siivoustyötä.  Ulkoalueiden huoltotöihin kuuluvat esimerkiksi lumityöt, nurmikkoalueiden sekä hautausmaiden hoitotyöt.  

Talouspäällikkö

Talouspäällikkö seuraa ja kehittää seurakunnan taloutta ja hallintoa. Talouspäällikkö vastaa talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta, taloussuunnittelusta, kustannuslaskennasta sekä hankinnoista.

Toimistosihteeri

Toimistosihteerin/kanslistin keskeinen tehtävä on asiakaspalvelu. Hän hoitaa esimerkiksi kasteeseen, avioliittoon vihkimiseen ja hautaan siunaamiseen liittyviä varauksia sekä väestörekisteriasioita. Lisäksi hänen työhönsä kuuluu monenlaisia hallinnollisia tehtäviä. 

Viestijä

Seurakunnan viestintää hoitavilla on eri seurakunnissa erilaisia tehtävänimikkeitä, kuten esimerkiksi viestintäasiantuntija, tiedottaja tai verkkotiedottaja. Hän välittää tietoa seurakunnasta ja sen toiminnasta seurakuntalaisille ja medialle. Viestintä voi myös kuulua työhön osana muuta tehtävänkuvaa. 

Viestijä ottaa kännykällä videota kahdesta kirkon työntekijästä.

Viestijä tuottaa ja päivittää verkkosivusisältöjä, hoitaa mediayhteyksiä, kirjoittaa mediatiedotteita ja verkkouutisia sekä tekee esimerkiksi esitteitä ja ilmoituksia. Hänen vastuullaan on usein myös seurakunnan sosiaalisen median kanavat. Viestijä huolehtii myös seurakunnan sisäisestä tiedonkulusta. Hän hoitaa myös lakisääteisen tiedottamisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston päätöksistä. Tehtäviin voi kuulua myös valokuvausta, videoiden tekemistä tai taittotyötä.

Viestijöillä koulutustaustat vaihtelevat. Viestintää voi opiskella pää- ja sivuaineena yliopistoissa sekä avoimessa korkeakoulussa, Myös monet opistot tarjoavat viestinnän koulutusta. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa esim. medianomian tutkinnon.