Kanttori kehittää seurakunnan musiikkitoimintaa

Kanttori on kirkon musiikin ammattilainen. Hän soittaa ja laulaa jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa sekä johtaa kuoroja ja soitinyhtyeitä.

Hän kehittää seurakunnan musiikkitoimintaa: konserteista musiikkileikkikouluun ja nuorten bänditoiminnasta eläkeläisten lauluryhmiin.

Koulutus

Kanttori soittaa urkuja.

Kanttoriksi voi opiskella 

Useimpiin kanttorin virkoihin edellytetään taideyliopiston Sibelius-akatemiassa kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdossa suoritettua musiikin maisterin tutkintoa.

Noin viidennes kanttorin viroista edellyttää kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoa, muusikko AMK. Molempiin tutkintoihin tulee kuulua kanttorin kelpoisuusvaatimuksen mukaisia opintoja.

Kanttorin kelpoisuusvaatimus (Sakasti-palvelussa)

Kanttorin ja kirkon hengellisen työn työntekijän ydinosaamiskuvaukset (Sakasti-palvelussa)