Hyppää sisältöön

Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja tuntevat eri kulttuureita

Lähetyssihteeri tai kansainvälisen työn ohjaaja vahvistaa seurakunnan kansainvälistä toimintaa ja lähetystehtävää. Hän järjestää tapahtumia ja on yhteistyössä erityisesti kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Vaikka työ on paikallista, työn sisällöt ovat globaaleja.

Työssä tarvitaan asiantuntemusta erilaisista katsomuksista, uskonnoista sekä kulttuurienvälisestä kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta.

Koulutus

Kansainvälisen työn ohjaajan tai lähetyssihteerin virkaan kelpoistutaan liittämällä diakonian tai nuorisotyönohjaajan viran haltijan kelpoisuuden tuottavaan ammattikorkeakoulututkintoon lähetyksen ja kansainvälisen diakonian opinnot (8 op) kirkon säädöskokoelman päätöksen nro 124 mukaisesti. Opinnot voi suorittaa myös kyseisen ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.

Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian opintoja järjestävät:

Lähetyssihteerin ja kirkon hengellisen työn työntekijän ydinosaamiskuvaukset