Kansainvälisen työn sihteeri ja lähetyssihteeri tuntevat eri kulttuureita

Lähetyssihteeri lajittelee lähetysmyymälässä punoskoreja.

Lähetyssihteeri tai kansainvälisen työn sihteeri vahvistaa seurakunnan kansainvälistä toimintaa ja lähetystehtävää. Hän järjestää tapahtumia ja on yhteistyössä erityisesti kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Vaikka työ on paikallista, työn sisällöt ovat globaaleja.

Työssä tarvitaan asiantuntemusta erilaisista katsomuksista, uskonnoista sekä kulttuurienvälisestä kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta.

Koulutus

Lähetyssihteerin virkaan kelpoistutaan liittämällä diakonissan, diakonin tai kirkon nuorisotyönohjaajan kelpoisuuden antavaan ammattikorkeakoulututkintoon lähetyksen ja kansainvälisen diakonian opinnot (8 op). Opinnot voi suorittaa myös ko. ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.

Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian opintoja järjestävät

Piispainkokous on määritellyt lähetyssihteerin viran kelpoisuusvaatimukset (Sakasti-palvelussa).

Lähetyssihteerin ja kirkon hengellisen työn työntekijän ydinosaamiskuvaukset (Sakasti-palvelussa)