Kirkon jäsenyys

Yli 70 prosenttia suomalaisista kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Jäsenmäärä on kuitenkin viime vuosina ollut laskeva. Vielä 1980-luvulla yli 90 % suomalaisista oli luterilaisen kirkon jäsen. Vuoden 2016 lopussa kirkkoon kuulumisprosentti oli 71,9 %.

Toisaalta kirkko, uskonto ja hengellisyys kiinnostavat suomalaisia, ja myös kirkon jäseneksi liitytään tasaiseen tahtiin. Vuonna 2016 kirkkoon liittyi lähes 17 000 suomalaista. Kirkon tekemää työtä arvostetaan, ja myös perhetapahtumat pitävät yllä yhteyttä kirkkoon.

Kasteessa kirkon jäsenyyden sai 36 600 alle 1-vuotiaasta.

Jos mietit kirkkoon liittymistä, saat lisätietoa liitykirkkoon.fi.

Yhdeksän hymyilevää varhaisnuorta yhteiskuvassa.