Nuoria kesäleirillä

Kirkon jäsenyys

Vuoden 2019 alussa 69,7 % suomalaisista kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Jäsenmäärä on viime vuosina ollut laskeva. Vielä 1980-luvulla yli 90 % suomalaisista oli luterilaisen kirkon jäsen. 

Toisaalta kirkko, uskonto ja hengellisyys kiinnostavat suomalaisia, ja myös kirkon jäseneksi liitytään tasaiseen tahtiin. Vuonna 2018 kirkkoon liittyi lähes 16 700 suomalaista. Kirkon tekemää työtä arvostetaan, ja myös perhetapahtumat pitävät yllä yhteyttä kirkkoon.

Kasteessa kirkon jäsenyyden vuonna 2018 sai noin 31 000 alle 1-vuotiaasta.

Jos mietit kirkkoon liittymistä, saat lisätietoa liitykirkkoon.fi.