Kirkon eläkerahasto turvaa työntekijöidensä eläkkeet

Kirkon eläkerahaston (KER) tarkoituksena on turvata kirkon työntekijöiden eläkkeiden maksaminen.

Kirkon eläkerahasto on sijoitusorganisaatio, joka saa varansa kirkon työntekijöiden eläkemaksuista ja sijoitustoiminnan tuotoista. Vuoden 2016 lopussa Kirkon eläkerahaston sijoitukset olivat yhteensä 1 424 miljoonaa euroa.

 

Kirkko on vastuullinen sijoittaja

Kirkko ottaa vastuullisena sijoittajana päätöksissään huomioon sijoituskohteiden ympäristöasiat, sosiaalisen vastuun kysymykset sekä hyvään hallintoon liittyvät asiat. Kirkon eläkerahasto on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen. Eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeet ovat vuodelta 2014.

Kirkon eläkerahasto on sitoutunut vuodesta 2008 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.

Kirkon eläkerahaston ilmastonmuutosstrategia hyväksyttiin vuoden 2016 joulukuussa. Kirkon eläkerahaston tavoitteena on johdonmukaisesti vähentää sijoitustoimintansa hiilijalanjälkeä. Eläkerahasto käyttää useita eri ilmastonmuutostyökaluja sijoitustensa hiilijalanjäljen vähentämiseksi.