Hyppää sisältöön

Arvomme ovat usko, toivo ja rakkaus


Arvot kertovat, mitä asioita pidetään hyvinä ja tavoiteltavina. Me olemme määritelleet kirkon yhteisiksi arvoiksi perinteiset kristilliset hyveet:
Usko, toivo ja rakkaus (1 Kor 13:3).

Nämä arvot ohjaavat kirkkomme ja seurakuntiemme arjen toimintaa ja päätöksentekoa.
Pidämme näitä arvoja esillä, kun käymme keskustelua kirkon sisällä ja laajemmin yhteiskunnassa. 

Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan.
Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä.
Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla.