Piispainkokous

Kirkon keskushallintoon kuuluva piispainkokous käsittelee kirkon uskoa, julistusta ja työtä sekä hiippakuntien hallintoon ja hoitoon kuuluvia asioita. Lisäksi piispainkokous käsittelee ekumeniaan ja lähetykseen liittyviä asioita.

Piispainkokous tekee esityksiä ja antaa lausuntoja kirkolliskokoukselle ja kirkkohallitukselle.

Piispainkokouksen jäseninä ovat kirkkomme kymmenen luterilaista piispaa. Piispainkokous kokoontuu nykyisin neljä kertaa vuodessa, ja sen puheenjohtaja on arkkipiispa. Hän voi kutsua kokouksen koolle milloin tahansa.

Piispainkokous: kenttäpiispa Särkiö, piispa Luoma, piispa Askola ja piispa Häkkinen.