Päätöksenteko kirkossa

Kirkon päätöksenteko jakautuu monelle eri tasolle. Seurakunnilla on laaja toiminnallinen, taloudellinen ja hallinnollinen itsenäisyys sekä vaaleilla valitut päätöksentekijät.

Kirkon ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva kirkolliskokous. Sen lisäksi keskushallintoon kuuluu kirkkohallitus, piispainkokous ja kirkon työmarkkinalaitos.

Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi

Seurakuntavaaleissa valittavat luottamushenkilöt päättävät monista keskeisistä seurakunnan/seurakuntayhtymän asioista esimerkiksi seurakunnan kirkollisveroprosentista, talousarvioista, monista työntekijävalinnoista ja tilojen käytöstä. Luottamushenkilöt äänestävät myös kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat päättäjät kirkon ylimpään päättävään elimeen. Kirkolliskokous päättää esimerkiksi kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä ja koko kirkon taloudesta.

Seuraavat vaalit ovat 18.11.2018.

Kirkolliskokous kokoontuu Turussa.