Miten vaikutan kirkossa?

Voit vaikuttaa seurakunnan toimintaan ja päätöksentekoon osallistumalla seurakuntavaaleihin ja kirkkoherran vaaliin.

Seurakuntalaiset voivat tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille. Aloite toimitetaan kirjallisena seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle.

Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite - kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous.

Seurakuntavaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt ja ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen. Vaalit ovat joka neljäs vuosi.

Voit tuoda oman lisäsi toimintaan myös osallistumalla vapaaehtoistyöhön. Kysy vapaaehtoistehtävistä lisää omasta seurakunnastasi.

Seurakuntavaalien äänestys on käynnissä. Kuvassa vaalivirkailijoita ja äänestäjiä.