Hyppää sisältöön

Gudstjänst och fostran

Enheten Gudstjänst och fostran har som mål att på ett övergripande sätt främja välbefinnande och utveckling för människor i alla åldrar, stödja ett mångsidigt andligt liv och påverka samhällsutvecklingen utgående från kyrkans värderingar.  

Vidare har enheten till uppgift att stödja och främja kyrkans gudstjänstliv, kyrkliga förrättningar och musikverksamhet samt arbetet med barn, unga, familjer och parförhållanden tillsammans med församlingarna, stiften och andra samarbetspartner.  

I anslutning till sina uppgiftsområden sköter enheten kontakter med statsmakten och andra samhälleliga och kyrkliga aktörer, kyrkor och internationella organisationer inom området.

Tag kontakt

johtaja
Verksamhetsavdelningen
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Henna Ahlfors

koordinator
Verksamhetsavdelningen
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Kirsi Erkama

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Jumalanpalvelus ja kasvatus
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Aino-Elina Kilpeläinen

projektityöntekijä
Verksamhetsavdelningen
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Janne Kippola

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Jarmo Kokkonen

johtaja
Verksamhetsavdelningen
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ville Kämäräinen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Jussi Laine

projektityöntekijä
Verksamhetsavdelningen
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Juha Luodeslampi

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Aikuiset kirkossa, kulttuuri, kuvataide, seksuaalisen häirinnän estäminen, evankeliointi, hengellinen elämä


Stiven Naatus

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Raija Ojell

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Terhi Paananen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Jari Pulkkinen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Sirpa Syrjä

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ilkka Tahvanainen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Varhaiskasvatus, katsomuskasvatus ja kuntayhteistyö

Teija Tuukkanen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Musiikki, jumalanpalveluselämä

Työskentelen musiikin ja jumalanpalveluselämän asiantuntijana. 

Kirkon musiikkitoimintaan liittyvät asiat kuten kanttoreiden koulutus ja kelpoisuudet, musiikkityön monimuotoisen toteuttamisen tukeminen, jumalanpalvelusmusiikin kysymykset, urkuasiat ja virsiin liittyvät kysymykset ovat keskeinen osa työtäni.  


Katri Vappula

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Tuula Vinko

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Liisa Välilä

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Parisuhde- ja perheasiat