Utrikesavdelningen

Utrikesavdelningen har som uppgift att upprätthålla kyrkans ekumeniska förbindelser och handha teologiska ärenden som hänför sig till dem. 

Avdelningen svarar för det kyrkliga arbetet bland finländare utomlands och utlänningar i Finland. 

Utrikesavdelningen ska främja kyrkans biståndsarbete utomlands och kyrkorna emellan samt kyrkans missionsarbete och samarbetet mellan kyrkans missionsorganisationer. 


avdelningschefens sekreterare
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

sakkunnig
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
koordinaattori
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

turistipastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

turistipastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
siirtolaispastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
johtava asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
turistkantor
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
turistipastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
lähetysteologi
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kirkkoneuvos
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

kirjeenvaihtaja-siht.
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
turistipastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
turistipastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

toimistosihteeri
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
turistikanttori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

turistipastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
turistikanttori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tutkija
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
turistikanttori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
turistikanttori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
siirtolaispastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

turistikanttori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
johtaja
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Eteläranta 8
001310 Helsingfors

siirtolaispappi
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

turistikanttori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Toimistosihteeri
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

johtaja
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

turistikanttori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors