Kyrkans kommunikation

Kyrkostyrelsens svenskspråkiga kommunikationsavdelning är en del av Kyrkans central för det svenska arbetet. På den här sidan finns den finskspråkiga kommunikationen.


viestintäharjoittelija
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

projektipäällikkö
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
verkkoviestintäsuunnittelija
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

työntekijä
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

projektisihteeri
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

tuotantosihteeri
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kommunikationsplanerare
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Eteläranta 8
00160 Helsingfors

sakkunnig
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors