Hyppää sisältöön

Kyrkans forskningscentral

Kyrkans forskningscentral bedriver forskning kring ämnen som berör den evangelisk-lutherska kyrkan samt värderingar och religiositet. 

Forskningscentralen strävar efter att betjäna speciellt forskare och massmedier vid sidan av kyrkans egna behov. 

Kyrkans forskningscentral är en specialenhet vid Kyrkostyrelsen.


Tutkija
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors

tutkimussihteeri
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors

Tutkija
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors

Tutkija
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors
Johtaja
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors
koordinaattori
Kyrkans forskningscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

tilastoasiantuntija
Kyrkans forskningscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Toimistosihteeri
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors