Kyrkans central för det svenska arbetet

Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) är ett serviceorgan för församlingsarbetet inom den svenskspråkiga evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Till vår verksamhet hör bl.a.:

  • konsultation
  • kurs- och kontaktverksamhet
  • material- och programproduktion
  • fortbildning för församlingarnas anställda
  • kyrklig informationsverksamhet
  • produktionen av andakter i radio och tv

Kyrkans central för det svenska arbetet är en specialenhet inom kyrkostyrelsen.

Svenska centralen representerar den svenskspråkiga evangelisk-lutherska kyrkan i kontakter och samarbete med samhällets olika institutioner i frågor som rör religionsundervisning, fostran, massmedier, kulturarbete, samhällsansvar samt handikappärenden och arbete bland specialgrupper.


asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

direktor
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

redaktör
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kommunikation
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

redaktör
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kommunikationssekreterare
Kyrkans central för det svenska arbetet
Centralkansliet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

koordinator
Kyrkans central för det svenska arbetet
Centralkansliet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
webbredaktör
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kommunikation
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
redaktör
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

johtava asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 10
00130 Helsingfors
johtava asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
koordinator
Kyrkans central för det svenska arbetet
Centralkansliet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

omsorgspräst
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors