Hyppää sisältöön

Kyrkans central för det svenska arbetet

Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) är ett serviceorgan för församlingsarbetet inom den svenskspråkiga evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Till vår verksamhet hör bl.a.:

  • konsultation
  • kurs- och kontaktverksamhet
  • material- och programproduktion
  • fortbildning för församlingarnas anställda
  • kyrklig informationsverksamhet
  • produktionen av andakter i radio och tv

Kyrkans central för det svenska arbetet är en specialenhet inom kyrkostyrelsen.

Svenska centralen representerar den svenskspråkiga evangelisk-lutherska kyrkan i kontakter och samarbete med samhällets olika institutioner i frågor som rör religionsundervisning, fostran, massmedier, kulturarbete, samhällsansvar samt handikappärenden och arbete bland specialgrupper.

direktor
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

kommunikationssekreterare
Keskuksen kanslia
Centralkansliet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kommunikation


koordinator
Kyrkans central för det svenska arbetet
Centralkansliet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Sociala medier


koordinator
Kyrkans central för det svenska arbetet
Centralkansliet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Direktorns sekreterare, Kyrkans verksamhet, förtjänsttecken