Hyppää sisältöön

Arbetsmarknadsverket

Kyrkans arbetsmarknadsverk fungerar som

  • intressebevakare i arbetsmarknadsfrågor för evangelisk-lutherska kyrkan
  • församlingarnas centrala stöd- och samarbetsorganisation för arbetsgivarverksamheten
  • Kyrkostyrelsens expertenhet i fråga om arbets- och tjänstemannarätt, personalförvaltning och arbetslivsutveckling
  • Kyrkostyrelsens arbetsmarknadsavdelning.

Oili Marttila

Förhandlingschef
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Työsuojelu, Yhteistoiminta, yt, Kirteko-ohjelma, Ylimmän johdon palkkaus, Osaamisen kehittäminen, Ammatillinen koulutus, Henkilöstökoulutus, Työelämän ja tuloksellisuuden kehittäminen, Työhyvinvoinnin kehittäminen