Hyppää sisältöön

Kontakt till kyrkostyrelsen

A B C E G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ö

A


koordinator
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud
Arbetsmarknadsombudsman
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Palvelussuhdeasiat, Palkkaus, Vuosiloma, Virka- ja työvapaat, Matkakorvaukset, Henkilöstötilastot ja raportit

kyrkomötesombud
sakkunnig
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
avdelningschefens sekreterare
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
utbildare
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Mika Aspinen (TM) kouluttaa Kirkon koulutuskeskuksessa raamattuteologiaa, hermeneutiikkaa eli raamatuntulkintakysymyksiä sekä homiletiikkaa eli saarnataitoa. Hän toimii myös raamatuntutkimukseen liittyvien kysymyksien (mm. Raamatun alkukielten) asiantuntijana eri verkostoissa.

Hänellä on opettajan pätevyys sekä verkko-opettamisen Certified European e-Tutor-tutkinto. Hän on julkaissut Raamatun heprean kieliopin ja ollut mukana laatimassa viikkolektionaaria (Raamattua viikonpäiville) sekä kirkkovuoden evankeliumitekstien kommentaaria.

asiantuntija
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

B


registrator
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kyrka och skola, konfirmandarbete

avdelningschefens sekreterare
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
förvaltningssekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

C


konceptplanerare
Kyrkans kommunikation
Webbtjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

E


direktor
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

G


asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kyrkans Samtalstjänst, själavård

H


postare
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
Södra kajen 8
00130  helsinki
projektisihteeri
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
statistikexpert
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud
redaktör
Viestintäyksikkö
Kommunikation
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Gudstjänster i radio och tv

rekisterijohtaja
Seurakuntarekisterit
Församlingsregister
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud
byråsekreterare
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
informationschef
Kyrkans kommunikation
Medie- och kommunikationstjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
kirjeenvaihtaja-siht.
Ärkebiskopens kansli
Piispankatu 9
20500 Åbo
sakkunnig
Kyrkans kommunikation
Medie- och kommunikationstjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
sakkunnig
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
johtaja
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
utbildare
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Juhani Holma (TT, MuM) työskentelee jumalanpalveluselämän kouluttajana Kirkon koulutuskeskuksessa. Hän on liturgisen elämän asiantuntija, jonka erityisosaamista ovat messu, kirkolliset toimitukset, kirkkotila ja reformaatioajan kirkkohistoria.

asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kommunikation
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Kyrkans svenska kommunikation, Kyrklig Tidningstjänst

sakkunnig
Kyrkans kommunikation
Medie- och kommunikationstjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
verkkoviestintäsuunnittelija
Kyrkans kommunikation
Webbtjänster
Eteläranta 8
00160 Helsingfors
kyrkomötesombud
ecklesiastikråd
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Södra kajen 8
00130  helsinki
notarie och tolk
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud
Tutkija
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors
asiantuntija
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kansainvälisen työn koulutukset, viestintä ja kannatustilastot, yhteydet hiippakuntien kansainväliseen työhön, järjestöyhteistyö

kyrkomötets generalsekreterare, expeditionsutskottets sekreterare, talmanskonferensens och förstärkta talmanskonferensens sekreterare
Förvaltningsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kirkolliskok. sihteeri
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

I


toimittaja
Kyrkans kommunikation
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tutkimussihteeri
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors
piispainkokouksen teol. siht.
Biskopmötets kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

J


framtidsutskottets sekreterare
fastighetsplaceringschef
Södra kajen 8
00131 Helsingfors
projektipäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

K


sovellussuunnittelija
Seurakuntarekisterit
Församlingsregister
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kansliapäällikön erityisavustaja
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Kirkon strategia 2026 projektipäällikkö, strategian ohjaus- ja seurantaryhmän sihteeri.

käyttöliittymäsuunnittelija
Kyrkans kommunikation
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
projektipäällikkö
Seurakuntarekisterit
Församlingsregister
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
siirtolaispastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
johtava asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Oppikeskustelut eri kristillisten kirkkojen kanssa; ekumeeninen ja luterilainen teologia, erityisesti Dietrich Bonhoefferin teologia; kirkkojenväliset suhteet ja eri kirkkokuntien opetus; Porvoon kirkkoyhteisö; kirkko ja juutalaisuus

kyrkomötesombud
Tutkija
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors
järjestelmäpäällikkö
Seurakuntarekisterit
Församlingsregister
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Arbetsmarknadsombudsman
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Palvelussuhdeasiat, Palkkaus, Vuosiloma, Virka- ja työvapaat, Matkakorvaukset, Ylimmän johdon palkkaus, Työpaikkatori/Oikotie

personalchef
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Sörda kajen 8
00130 Helsingfors
suunnittelija
Kyrkans kommunikation
Webbtjänster
Eteläranta 8
00160 Helsingfors
toimistosihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
redaktör
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Tv-programmet Himlaliv

turistkantor
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 
verkkoviestintäsuunnittelija
Kyrkans kommunikation
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimittaja
Kyrkans kommunikation
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
YRTTIPELLONTIE 10
90230 Uleåborg
johtaja
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Koordinaattori
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
pääsihteeri
Biskopmötets kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tuottaja-toimittaja
Kyrkans kommunikation
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Johtaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Kari Kopperin (dos. TT, pastori, AmO, organisaatiokonsultti) tehtävänä on Kirkon koulutuskeskuksen johtaminen ja siihen liittyen kirkon henkilöstökoulutuksen koordinointi sekä koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta.

Kopperi on systemaattisen teologian, Lutherin, luterilaisen opin ja etiikan sekä diakonian teologian asiantuntija. Hän osallistuu myös johtamisen sekä organisaatiokonsultoinnin koulutus- ja kehittämistehtäviin.

kyrkomötesombud
chef för kanslitjänster
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki
toimittaja
Kyrkans kommunikation
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
yliarkkitehti
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kommunikationssekreterare
Keskuksen kanslia
Centralkansliet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kommunikation

Koordinaattori
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
palvelupäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
Lakimies
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Toimistosihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki
kyrkomötesombud
toimittaja
Kyrkans kommunikation
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Hesinki
Johtaja
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tietojärjestelmäpäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Hesinki
avustuskäsittelijä
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
viestintäsihteeri
Kyrkans kommunikation
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Kiinteistöpäällikkö
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kirkkoneuvos
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

L


koordinaattori
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kansainvälisten ja ekumeenisten kokousten ja vierailujen järjestelyt, viestintä, Reseptio-lehti

koordinator
Keskuksen kanslia
Centralkansliet
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Sociala medier

verkkoviestintäsuunnittelija
Kyrkans kommunikation
Webbtjänster
Eteläranta 8
00160 Helsingfors
it-palveluneuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
johtaja
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
sihteeri
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
taloushallinnon asiantuntija
Talousyksikkö
Ekonomienheten
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
it-suunnittelija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Hesinki
pastor för döva
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Dövpräst i Svenskfinland

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta, valitsijamiehet

kirkkoherra

verkkoviestintäpäällikkö
Kyrkans kommunikation
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
webbredaktör
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kommunikation
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Evl.fi/svenska och Klockaren

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
avustaja
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
redaktör
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Andakter i radio

M


it-planerare
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Hesinki
kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Terttu Malo on kehittämistyön ja konsultoinnin kokenut ammattilainen. Hän on toiminut sekä konsulttina, yrittäjänä että johtajana. Hänen vastuualueeseensa kuuluu Organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus ja johtamisen koulutuskokonaisuuksia.

Malo on kehittänyt konsultoinnin menetelmiä erityisesti alueellisen ja paikallisen yhteistyön, innovatiivisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteilijä, työnohjaaja ja vaativan erityistason organisaatiokonsultti (MA in AOC, London City University).

toimistosihteeri
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Förhandlingschef
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Työsuojelu, Yhteistoiminta, yt, Kirteko-ohjelma, Ylimmän johdon palkkaus, Osaamisen kehittäminen, Ammatillinen koulutus, Henkilöstökoulutus, Työelämän ja tuloksellisuuden kehittäminen, Työhyvinvoinnin kehittäminen

arkivarie
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
teologinen erityisavustaja
Ärkebiskopens kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
teologinen erityisavustaja
Ärkebiskopens kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
projektipäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Hesinki
kyrkomötesombud
Statistiksekreterare
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Henkilöstötilastot ja raportit, Työpaikkatori/Oikotie

tietoturvapäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Hesinki
juristi
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
johtava asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Toimistosihteeri
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Terhi Mäkeläinen toimii Kirkon koulutuskeskuksen johtajan sihteerinä. Hän hoitaa talouteen ja hallintoon liittyviä tehtäviä sekä toimii kiinteistönhoidon yhteyshenkilönä. Lisäksi hän hoitaa Koulutuskeskuksen kirjastoa.

kirkkoneuvos
Verksamhetsavdelningen
Toiminnallisen osaston johto
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

N


asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimittaja
Kyrkans kommunikation
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
verkkotyöntekijä
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
diakoniarahaston sihteeri
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki
taloushallinnon asiantuntija
Talousyksikkö
Ekonomienheten
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki
Ledningens sekreterare
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Osaston sihteeri, Koulutusten järjestäminen, Kirteko verkostotapaamiset

kyrkomötesombud
henkilöstöasiantuntija
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Vanda
myyntikoordinaattori
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Gitta Nyyssönen toimii Kirkon koulutuskeskuksen osapäiväisenä (48%) myyntikoordinaattorina.
Hänen tehtäviinsä kuuluvat Koulutuskeskuksen tilojen kokous- ja majoitusjärjestelyt.

O


asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ystävyysseurakunnat, stipendit, Inkerin kirkko, Itä-Euroopan kirkot, ekumeeninen koulutus

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimistosihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki
kuvaaja-toimittaja
Kyrkans kommunikation
Webbtjänster
Eteläranta 8
00160 Helsingfors

P


asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimittaja
Kyrkans kommunikation
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
turistipastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 
Maankäyttöpäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Toimittaja
Kyrkans kommunikation
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
turistikanttori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Kyrkans kommunikation
Medie- och kommunikationstjänster
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki
taloussuunnittelupäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Marja Pesonen (KM, AmO) työskentelee koulutuksen asiantuntijana. Työn ydin on osaamistarpeiden ennakoinnissa ja se toteutuu verkostoyhteistyössä. Koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta toteutuu pääasiassa valtionhallinnon asettamissa työryhmissä, yhteiskunnassa vaikuttavien eri sidosryhmien yhteisissä työpajoissa ja verkostoissa. Pesonen toimii Kirkon koulutuskeskuksen asettamien kirkon varhaiskasvatuksen sekä nuorisotyön koulutuksen seurantaryhmien sihteerinä.

Viestintäjohtaja
Kyrkans kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Arbetsmarknadsdirektör, ecklesiastikråd
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
Kirkkoneuvos
Förvaltningsavdelningen
Hallinto-osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tutkija
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
taloushallinnon asiantuntija
Talousyksikkö
Ekonomienheten
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki
Statsrådets representant

statssekreterare

Kurssisihteeri
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Kurssisihteeri Ulla Pyykkö vastaa Kirkon koulutuskeskuksen koulutusten käytännön järjestelyistä muun muassa ilmoittautumisten, majoitusvarausten ja puhelinpalvelun osalta. Lisäksi hän hoitaa myyntilaskutusta ja Henkilöstökoulutuskalenterin päivittämistä.

siirtolaispastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

R


asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
apulaisjohtaja
Kyrkans kommunikation
Förvaltningstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Kirkkoneuvos
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tuotantosihteeri
Kyrkans kommunikation
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
byråsekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
hankeviestintäpäällikkö
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00160 Helsingfors
kyrkomötesombud

S


asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki
ohjelmapäällikkö
Kyrkans kommunikation
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
it-suunnittelija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
vastaanottovirkailija
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Tutkija
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors
informaatikko
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Koulutussuunnittelija
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Eeva Salo-Kopperin (TM, pastori, työnohjaaja, AmO) työssä koulutussuunnittelijana on keskeistä seurakuntatyön ja teologikoulutuksen näkökulmista osaamisen ennakointi ja koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta.

Hän koordinoi kirkon henkilöstökoulutuksen kokonaisuutta ja kirkon henkilöstökoulutuskalenterin toimittamista. Hänellä on monipuolinen työkokemus ja yhteydet niin kirkon työhön seurakunta-,  hiippakunta- sekä kokonaiskirkon tasolla kuin kouluttaviin laitoksiin ja muihin koulutuksen  verkostoihin. Salo toimii Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntadekaanien yhteistyöneuvottelujen (ns. dekaanikokous) ja teologian opiskelijoiden soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmän sihteerinä.

Johtaja
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors
avustusvalmistelija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
johtajan sihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Småbarnspedagogik

työntekijä
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
siirtolaispappi
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
direktör
Kyrkans servicecentral
Isokatu 9
90100 Uleåborg
tuotantosihteeri
Kyrkans kommunikation
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
projektisihteeri
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki
asiantuntija
Keskuksen kanslia
Centralkansliet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
johtava asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
koordinaattori
Kyrkans forskningscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Kommunikationsplanerare
Kyrkans kommunikation
Webbtjänster
Eteläranta 8
00160 Helsingfors
asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Vuxenarbete och kultur

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ungdomsfrågor

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud
koordinator
Keskuksen kanslia
Centralkansliet
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Direktorns sekreterare, Kyrkans verksamhet, förtjänsttecken

juristi
Förvaltningsavdelningen
Hallinto-osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

T


asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tilastoasiantuntija
Kyrkans forskningscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Johtajan sihteeri
Förvaltningsavdelningen
Hallinto-osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
it-palveluneuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
tietohallintojohtaja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Hesinki
kulttuuriperintöasiantuntija
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Kyrkans kommunikation
Medie- och kommunikationstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
omsorgspräst
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Omsorgspräst i Svenskfinland

Primetestaaja1
Testitunnus
Rekisterineuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
controller
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
rekisterineuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Hesinki
järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
YRTTIPELLONTIE 10
90230 Uleåborg
asiantuntija
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Turistityö, yhteydet Pohjoismaihin

kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Sirkku Tukiainen (TM) toimii sielunhoidon kouluttajana. Sairaalapappina toimiessaan Tukiainen on kouluttautunut retriitinohjaajaksi, työnohjaajaksi ja työyhteisökonsultiksi. Hän on erityistason yksilöpsykoterapeutti.
 
Koulutustausta ja pitkäaikainen työkokemus ovat luoneet Tukiaiselle asiantuntijuutta sielunhoitoon, spirituaaliteettiin, työnohjaukseen ja työyhteisöjen kehittämiseen sekä mielenterveyden kysymyksiin. Tukiaisella on osaamisalueillaan laaja kotimainen ja eurooppalainen yhteistyöverkosto.

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Helena Tuominen (diakonissa, psyk. sh, sosionomi YAMK, AmO) on koulutuksen asiantuntija, jonka erityisalana on diakonian koulutus. Koulutusten lisäksi Tuominen työskentelee koulutuspoliittisten kysymysten ja vaikuttamistoiminnan parissa.

Tuomisella on aiemmissa työtehtävissä hankittua osaamista mielenterveyden ja työhyvinvoinnin aloilta sekä kriisien kanssa työskentelystä. Hänelle on kertynyt kokemusta kirkollisista työyhteisöistä seurakunnista, seurakuntayhtymästä, hiippakunnasta sekä ulkomailla työskentelystä Merimieskirkossa ja ulkosuomalaisten parissa.

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Ulla Tuovinen (MuM, kanttori, musiikinopettaja, työnohjaaja) toimii kouluttajana vastuualueinaan musiikki, erityisesti jumalanpalvelusmusiikki, sekä kanttoreiden ammatillisen koulutuksen seuranta. Hänellä on monipuolinen työkokemus seurakunnista, kokonaiskirkon eri tehtävistä sekä Suomen Lähetysseuran kautta kirkon kansainvälisestä työstä (lähetystyö).

vastaanottovirkailija
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Toimistosihteeri
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Markku Tynkkynen työskentelee työnohjauksen ja johtamisen kouluttajana. Aiemmin hän on työskennellyt pari vuosikymmentä Lahdessa seurakuntapappina. Teologin koulutuksen lisäksi Markku on kouluttautunut työnohjaajaksi sekä organisaatiokonsultiksi. Merkittävimmät luottamustehtävät ovat olleet yksi kausi kirkolliskokouksen jäsenenä ja kuusi vuotta Suomen työnohjaajat ry:n puheenjohtajana.

Lakimies
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00160 Helsingfors

U


V


asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
erityisavustaja
Ärkebiskopens kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kirjanpitopäällikkö
Talousyksikkö
Ekonomienheten
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
konstitutionsutskottets sekreterare
johtaja
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ulkosuomalaistyön johtaminen ja strategia

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Hallintopäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Jurist
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Palvelussuhdeasiat, Kirkkolaki (viranhaltijasäännökset), Työlainsäädäntö, Työsopimus, Työaika ja vuosiloma, Palkkaus, Virka- ja työvapaat, Matkakorvaukset

kyrkomötesombud
allmännautskottets sekreterare
asiantuntija
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Viestintä, henkilöstöasiat, Keski-Euroopan maat

sakkunnig
Kyrkans kommunikation
Medie- och kommunikationstjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
virastomestari
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud

W


Arbetsmarknadsombudsman
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud
hankintapäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Y


viestintäharjoittelija
Kyrkans kommunikation
Medie- och kommunikationstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
projektipäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Hesinki

Z


Å


Toimistosihteeri
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors

Ö


kielenkääntäjä
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Kyrkostyrelsen
Södra kajen 8, PB 210
00131  Helsingfors

Fax 09 1802 350

Kyrkostyrelsen
Södra kajen 8, 8. våningen
00130  Helsinki

Vardagar 8.30-16.15