Hyppää sisältöön

Kontakt till kyrkostyrelsen

Sök bland kontaktpersoner

Du kan söka en person enligt namn eller genom att bläddra i listan med kontaktinformation. Du kan också använda dig av den alfabetiska listan nedan. Genom att klicka på en bokstav kommer du till personer vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C E G H I J K L M N O P R S T V W Y Z Å Ö

A


Henna Ahlfors

koordinator
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Kari Ala-Kokkila

Arbetsmarknadsombudsman
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Palvelussuhdeasiat, Palkkaus, Vuosiloma, Virka- ja työvapaat, Matkakorvaukset, Henkilöstötilastot ja raportit

Anne Anttonen

sakkunnig
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Södra kajen 8
04400 Träskända

Miia Arasalo

avdelningschefens sekreterare
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Pentti Aspila

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta

Mika Aspinen

utbildare
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Träskända

Mika Aspinen (TM) kouluttaa Kirkon koulutuskeskuksessa raamattuteologiaa, hermeneutiikkaa eli raamatuntulkintakysymyksiä sekä homiletiikkaa eli saarnataitoa. Hän toimii myös raamatuntutkimukseen liittyvien kysymyksien (mm. Raamatun alkukielten) asiantuntijana eri verkostoissa.

Hänellä on opettajan pätevyys sekä verkko-opettamisen Certified European e-Tutor-tutkinto. Hän on julkaissut Raamatun heprean kieliopin ja ollut mukana laatimassa viikkolektionaaria (Raamattua viikonpäiville) sekä kirkkovuoden evankeliumitekstien kommentaaria.

B


Heli Behm

registrator
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Sari Blom

avdelningschefens sekreterare
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Maria Borg-Karlsson

förvaltningssekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

C


Milla Cotterill

viestintämuotoilija
Kyrkans kommunikation
Kehitys ja verkko
Eteläranta 8
00160 Helsingfors

E


Sixten Ekstrand

direktor
Kyrkans central för det svenska arbetet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

G


Sara Grönqvist

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Kyrkans Samtalstjänst, själavård

Titi Gävert

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

H


Anne Haapajärvi

postare
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Raimo Haapakorpi

tietojärjestelmäpäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Timo-Matti Haapiainen

sakkunnig
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Tuomo Halmeenmäki

statistikexpert
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Riitta Hautaniemi

projektijohtaja
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00160 Helsingfors

Rufus Hedengren

redaktör
Viestintäyksikkö
Kommunikation
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Sanna Heickell

rekisterijohtaja
Seurakuntarekisterit
Församlingsregister
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Suvi Heikkinen

byråsekreterare
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Eeva-Kaisa Heikura

viestintäjohtaja
Kyrkans kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Melissa Heininen

tuotantosihteeri
Kyrkans kommunikation
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Mirja Heino

kirjeenvaihtaja-siht.
Ärkebiskopens kansli
Piispankatu 9
20500 Åbo

Tuija Helenelund

sakkunnig
Kyrkans kommunikation
Viestintäpalvelut
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Elina Hellqvist

direktör
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Juhani Holma

utbildare
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Träskända

Juhani Holma (TT, MuM) työskentelee jumalanpalveluselämän kouluttajana Kirkon koulutuskeskuksessa. Hän on liturgisen elämän asiantuntija, jonka erityisosaamista ovat messu, kirkolliset toimitukset, kirkkotila ja reformaatioajan kirkkohistoria.

Åsa Holmvik

asiantuntija
Viestintäyksikkö
Kommunikation
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Kyrkans svenska kommunikation, Kyrklig Tidningstjänst

Petra Honkaranta-Siivari

sakkunnig
Kyrkans kommunikation
Viestintäpalvelut
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Kirkkohallituksen saavutettavuusvastaava

Pekka Huokuna

ecklesiastikråd
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Vilppu Huomo

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Niko Huttunen

tutkija
Kyrkans forskningscentral
HAMMARENINKATU 7
33100 Tammerfors

Vesa Häkkinen

asiantuntija
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kansainvälisen työn koulutukset, viestintä ja kannatustilastot, yhteydet hiippakuntien kansainväliseen työhön, järjestöyhteistyö

Birgitta Hämäläinen

kyrkomötets generalsekreterare, expeditionsutskottets sekreterare, talmanskonferensens och förstärkta talmanskonferensens sekreterare
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Birgitta Hämäläinen

kirkolliskok. sihteeri
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

I


Ilona Ikonen

toimittaja
Kyrkans kommunikation
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Satu Ikonen

tutkimussihteeri
Kyrkans forskningscentral
HAMMARENINKATU 7
33100 Tammerfors

Anna-Kaisa Inkala

biskopsmötets teologiska sekreterare
Biskopmötets kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

J


Minna Jokinen

fastighetsplaceringschef
Södra kajen 8
00131 Helsingfors

Jouko Järvenpää

projektipäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

K


Riitta Kaivosoja

Statsrådets representant

överdirektör

Titti-Maarit Kallio

asiantuntija
Kyrkans kommunikation
Kehitys ja verkko
Eteläranta 8
00160 Helsingfors

Teija Kaltio-Rein

projektipäällikkö
Seurakuntarekisterit
Församlingsregister
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Jarmo Karjalainen

siirtolaispastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Tomi Karttunen

johtava asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ekumeniska diskussioner med olika kristna kyrkor.

Kimmo Ketola

Tutkija
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors

Satu Kettunen

järjestelmäpäällikkö
Seurakuntarekisterit
Församlingsregister
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Katariina Kietäväinen

Arbetsmarknadsombudsman
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Palvelussuhdeasiat, Palkkaus, Vuosiloma, Virka- ja työvapaat, Matkakorvaukset, Ylimmän johdon palkkaus, Työpaikkatori/Oikotie

Sari Kiili

personalchef
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Sörda kajen 8
00130 Helsingfors

Hanna Kiiskinen

Statsrådets representant

regeringsråd

Marjo Kiljunen

tuottaja
Kyrkans kommunikation
Viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Aino-Elina Kilpeläinen

työntekijä
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Terhi Kiuru

toimistosihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Teemu Kjäll

järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki

Hanna Klingenberg

redaktör
Viestintäyksikkö
Kommunikation
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Tv-programmet Himlaliv

Kalevi Koistinen

asiantuntija
Kyrkans kommunikation
Kehitys ja verkko
Eteläranta 8
00160 Helsingfors

Janne Koivula

toimittaja
Kyrkans kommunikation
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Juha Koivuneva

järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
YRTTIPELLONTIE 10
90230 Uleåborg

Jarmo Kokkonen

johtaja
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Riitta Kolehmainen

Koordinaattori
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Jyri Komulainen

tutkija
Kyrkans forskningscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Reijo Kontio

tuottaja-toimittaja
Kyrkans kommunikation
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kari Kopperi

biskopsmötets generalsekreterare
Biskopmötets kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Eija-Riitta Korhola

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

styrelsemedlem

Tuija Korva

chef för kanslitjänster
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Hanna Koskinen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kirkolliset kirjat, jumalanpalveluksen verkkoaineistot

Tuula Koskinen

kommunikationssekreterare
Keskuksen kanslia
Centralkansliet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Kommunikation

Antti Krapu

palvelupäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki

Ali Kulhia

tutkija
Kyrkans forskningscentral
HAMMARENINKATU 7
33100 Tammerfors

Lena Kumlin

Lakimies
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Arja Kunnala

Toimistosihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Mikko Kurenlahti

toimittaja
Kyrkans kommunikation
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Mauri Kuusela

järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kalle Kuusimäki

Johtaja
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Pilvi Kähkönen

avustuskäsittelijä
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Anne Kähäri

asiantuntija
Kyrkans kommunikation
Kehitys ja verkko
Eteläranta 8
00160 Helsingfors

Juha Kääriäinen

Kiinteistöpäällikkö
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Jukka Kääriäinen

asiantuntija
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kimmo Kääriäinen

kirkkoneuvos
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

L


Janette Lagerroos

redaktör
Viestintäyksikkö
Kommunikation
Södra Kajen 8
00130 Helsingfors

Sami Latvala

it-palveluneuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki

Kari Latvus

johtaja
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Tuomo Lehtinen

työntekijä
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Marja Leinonen

taloushallinnon asiantuntija
Talousyksikkö
Ekonomienheten
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Hans Liljestrand

it-suunnittelija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Maria Lindberg

pastor för döva
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Dövpräst i Svenskfinland

Lari Lohikoski

verkkoviestintäpäällikkö
Kyrkans kommunikation
Kehitys ja verkko
Eteläranta 8
00160 Helsingfors

Julia Lundell

produktchef
Kyrkans kommunikation
Kehitys ja verkko
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Juha Luodeslampi

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Aikuiset kirkossa, kulttuuri, kuvataide, seksuaalisen häirinnän estäminen, evankeliointi, hengellinen elämä

Seppo Lusikka

avustaja
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Hedvig Långbacka

redaktör
Viestintäyksikkö
Kommunikation
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Andakter i radio

M


Magnus Malmsten

it-planerare
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Terttu Malo

kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Träskända

Terttu Malo on kehittämistyön ja konsultoinnin kokenut ammattilainen. Hän on toiminut sekä konsulttina, yrittäjänä että johtajana. Hänen vastuualueeseensa kuuluu Organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus ja johtamisen koulutuskokonaisuuksia.

Malo on kehittänyt konsultoinnin menetelmiä erityisesti alueellisen ja paikallisen yhteistyön, innovatiivisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteilijä, työnohjaaja ja vaativan erityistason organisaatiokonsultti (MA in AOC, London City University).

Emma Martikainen

toimistosihteeri
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Johanna Mela

arkivarie
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Petri Merenlahti

teologinen erityisavustaja
Ärkebiskopens kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Juha Meriläinen

teologinen erityisavustaja
Ärkebiskopens kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Katri Meripaasi

projektipäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Sirpa Monola

Statistiksekreterare
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Henkilöstötilastot ja raportit, Työpaikkatori/Oikotie

Jussi Mukari

tietoturvapäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Mari Mustakoski

juristi
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Stefan Myrskog

johtava asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Edla Mäkelä

yliarkkitehti
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Mikko Mäkelä

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Terhi Mäkeläinen

Toimistosihteeri
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Träskända

Terhi Mäkeläinen toimii Kirkon koulutuskeskuksen johtajan sihteerinä. Hän hoitaa talouteen ja hallintoon liittyviä tehtäviä sekä toimii kiinteistönhoidon yhteyshenkilönä. Lisäksi hän hoitaa Koulutuskeskuksen kirjastoa.

Petri Määttä

ecklesiastikråd
Verksamhetsavdelningen
Toiminnallisen osaston johto
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

N


Stiven Naatus

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Hilkka Nevala

toimittaja
Kyrkans kommunikation
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ilkka Niemelä

järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Juho Niemelä

verkkotyöntekijä
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kimmo Nieminen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Sari Nieminen

diakoniarahaston sihteeri
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Seija Nieminen

taloushallinnon asiantuntija
Talousyksikkö
Ekonomienheten
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Katariina Nikander

Ledningens sekreterare
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Osaston sihteeri, Koulutusten järjestäminen, Kirteko verkostotapaamiset

Elina Nordman

henkilöstöasiantuntija
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Irene Nummela

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Gitta Nyyssönen

myyntikoordinaattori
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Gitta Nyyssönen toimii Kirkon koulutuskeskuksen osapäiväisenä (48%) myyntikoordinaattorina.
Hänen tehtäviinsä kuuluvat Koulutuskeskuksen tilojen kokous- ja majoitusjärjestelyt.

O


Ari Ojell

asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ystävyysseurakunnat, stipendit, Inkerin kirkko, Itä-Euroopan kirkot, ekumeeninen koulutus

Raija Ojell

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Minna Oksanen

toimistosihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Aarne Ormio

kuvaaja-toimittaja
Kyrkans kommunikation
Viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

P


Terhi Paananen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Hanna Paavilainen

toimittaja
Kyrkans kommunikation
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Jukka Pakarinen

kyrkostyrelsens plenum

kyrkoherde, kontraktsprost

Harri Palo

Maankäyttöpäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Reija-Riikka Patrakka

Toimittaja
Kyrkans kommunikation
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Anna Patronen

asiantuntija
Kyrkans kommunikation
Viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Juha Paukkeri

turistikanttori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Marja Pesonen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Marja Pesonen (KM, AmO) työskentelee koulutuksen asiantuntijana. Työn ydin on osaamistarpeiden ennakoinnissa ja se toteutuu verkostoyhteistyössä. Koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta toteutuu pääasiassa valtionhallinnon asettamissa työryhmissä, yhteiskunnassa vaikuttavien eri sidosryhmien yhteisissä työpajoissa ja verkostoissa. Pesonen toimii Kirkon koulutuskeskuksen asettamien kirkon varhaiskasvatuksen sekä nuorisotyön koulutuksen seurantaryhmien sihteerinä.

Tuomo Pesonen

hankejohtaja
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Sari-Annika Pettinen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Anna Kaarina Piepponen

Arbetsmarknadsdirektör, ecklesiastikråd
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Pirjo Pihlaja

Kirkkoneuvos
Förvaltningsavdelningen
Hallinto-osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Riikka Porkola

koordinaattori
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Jari Pulkkinen

kansliapäällikön erityisavustaja
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Janette Puranen

taloushallinnon asiantuntija
Talousyksikkö
Ekonomienheten
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Tuula Putkinen

viestintäpäällikkö
Kyrkans kommunikation
Viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Sami Puumala

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Tuomo Puumala

Statsrådets representant

statssekreterare

Ulla Pyykkö

Kurssisihteeri
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Träskända

Kurssisihteeri Ulla Pyykkö vastaa Kirkon koulutuskeskuksen koulutusten käytännön järjestelyistä muun muassa ilmoittautumisten, majoitusvarausten ja puhelinpalvelun osalta. Lisäksi hän hoitaa myyntilaskutusta ja Henkilöstökoulutuskalenterin päivittämistä.

Hannele Päiviö

siirtolaispastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

R


Mia Riitala

byråsekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Minna Rikkinen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Työskentelen kirkon yhteiskunnallisten ja sosiaalieettisten kysymysten parissa. Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kirkon yhteiskunnallisen roolin kysymykset ovat olennainen osa työtäni.

Sirkku Rintamäki

kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Träskända

Minna Rissanen

hankeviestintäpäällikkö
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00160 Helsingfors

S


Tiina Saarela

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Kimmo Saares

ohjelmapäällikkö
Kyrkans kommunikation
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kimmo Sahi

it-suunnittelija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki

Helena Salenius

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 10
00130 Helsingfors

Veli-Matti Salminen

Tutkija
Kyrkans forskningscentral
HAMMARENINKATU 7
33100 Tammerfors

Anne Salo

informaatikko
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Eeva Salo-Kopperi

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Träskända

Eeva Salo-Kopperin (TM, pastori, työnohjaaja, AmO) työssä koulutussuunnittelijana on keskeistä seurakuntatyön ja teologikoulutuksen näkökulmista osaamisen ennakointi ja koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta.

Hän koordinoi kirkon henkilöstökoulutuksen kokonaisuutta ja kirkon henkilöstökoulutuskalenterin toimittamista. Hänellä on monipuolinen työkokemus ja yhteydet niin kirkon työhön seurakunta-,  hiippakunta- sekä kokonaiskirkon tasolla kuin kouluttaviin laitoksiin ja muihin koulutuksen  verkostoihin. Salo toimii Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntadekaanien yhteistyöneuvottelujen (ns. dekaanikokous) ja teologian opiskelijoiden soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmän sihteerinä.

Hanna Salomäki

Johtaja
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors

Anita Salonen

avustusvalmistelija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Teija Saloranta

johtajan sihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Mirva Sandén

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Småbarnspedagogik

Juha Sarkkinen

siirtolaispappi
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Vesa Saukko

järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki

Silva Sevelius

tuottaja-toimittaja
Kyrkans kommunikation
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ulla Siirto

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Monikulttuurisuus, maahanmuuttajat, pakolaiset, romanit, ihmiskauppa

Eeva Siltala

projektisihteeri
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Johanna Simpanen

taloussuunnittelupäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ilkka Sipiläinen

sakkunnig
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Virpi Sipola

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Monica Slotte

sakkunnig
Viestintäyksikkö
Kommunikation
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Lucas Snellman

johtava asiantuntija
Viestintäyksikkö
Kommunikation
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Jussi Sohlberg

koordinaattori
Kyrkans forskningscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Aku Sonninen

webbkommunikationsplanerare
Kyrkans kommunikation
Kehitys ja verkko
Eteläranta 8
00160 Helsingfors

Lukkarin tuoteomistaja, Verkkopalvelut

Olen tehnyt töitä Kirkkohallituksessa ja Lukkarin parissa 2014 alkaen. Haluan varmistaa, että Lukkari on jatkossakin toimiva viestintäväline joka vastaa seurakuntien tarpeita.

Maria Sten

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Vuxenarbete och kultur

Rebecka Stråhlman

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Katri Suhonen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Saavutettavuus, vammaisuus

Katri Suhonen on saavutettavuuden ja vammaisuuden asiantuntija, psykologian tohtori, opettaja, diakoni-sosionomi amk. 

Vastaan saavutettavuudesta kokonaiskirkollisella tasolla sitä koordinoiden. 

Lasse Untamo Sulo

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

jordbrukare

Henrik Sundström

koordinator
Keskuksen kanslia
Centralkansliet
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Direktorns sekreterare, Kyrkans verksamhet, förtjänsttecken

Sirpa Syrjä

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

T


Ilkka Tahvanainen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Nina Talola

tilastoasiantuntija
Kyrkans forskningscentral
HAMMARENINKATU 7
33100 Tammerfors

Lola Talvitie

Johtajan sihteeri
Förvaltningsavdelningen
Hallinto-osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ilkka Tamminen

it-palveluneuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki

Jukka Tamminen

tietohallintojohtaja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Saana Tammisto

kulttuuriperintöasiantuntija
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kirkon aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön ja seurakuntien kulttuuriperintötyöhön liittyvä neuvonta, ohjaus, tiedotus ja koulutus. 

Kirkon valtakunnalliseen kiinteistöhallinta- ja kulttuuriperintöjärjestelmään (Basis) liittyvä neuvonta, koulutus ja tiedotus sekä järjestelmän kehitystyö.

Salla-Johanna Tenkanen

sovellussuunnittelija
Seurakuntarekisterit
Församlingsregister
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Tuulikki Terhemaa

asiantuntija
Kyrkans kommunikation
Viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Claus Terlinden

omsorgspräst
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Omsorgspräst i Svenskfinland

Teuvo Testaaja

Primetestaaja1

Kaisa Timonen

järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Tarja Tirri

controller
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Eeva Toivari

järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Antti Toiviainen

järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
YRTTIPELLONTIE 10
90230 Uleåborg

Bror Träskbacka

asiantuntija
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Turistityö, yhteydet Pohjoismaihin

Sirkku Tukiainen

kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Träskända

Sirkku Tukiainen (TM) toimii sielunhoidon kouluttajana. Sairaalapappina toimiessaan Tukiainen on kouluttautunut retriitinohjaajaksi, työnohjaajaksi ja työyhteisökonsultiksi. Hän on erityistason yksilöpsykoterapeutti.
 
Koulutustausta ja pitkäaikainen työkokemus ovat luoneet Tukiaiselle asiantuntijuutta sielunhoitoon, spirituaaliteettiin, työnohjaukseen ja työyhteisöjen kehittämiseen sekä mielenterveyden kysymyksiin. Tukiaisella on osaamisalueillaan laaja kotimainen ja eurooppalainen yhteistyöverkosto.

Juha Tuohimäki

kirkkoneuvos
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00160 Helsingfors

Helena Tuominen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Träskända

Helena Tuominen (diakonissa, psyk. sh, sosionomi YAMK, AmO) on koulutuksen asiantuntija, jonka erityisalana on diakonian koulutus. Koulutusten lisäksi Tuominen työskentelee koulutuspoliittisten kysymysten ja vaikuttamistoiminnan parissa.

Tuomisella on aiemmissa työtehtävissä hankittua osaamista mielenterveyden ja työhyvinvoinnin aloilta sekä kriisien kanssa työskentelystä. Hänelle on kertynyt kokemusta kirkollisista työyhteisöistä seurakunnista, seurakuntayhtymästä, hiippakunnasta sekä ulkomailla työskentelystä Merimieskirkossa ja ulkosuomalaisten parissa.

Minna Tuominen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ulla Tuovinen

kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Träskända

Ulla Tuovinen (MuM, kanttori, musiikinopettaja, työnohjaaja) toimii kouluttajana vastuualueinaan musiikki, erityisesti jumalanpalvelusmusiikki, sekä kanttoreiden ammatillisen koulutuksen seuranta. Hänellä on monipuolinen työkokemus seurakunnista, kokonaiskirkon eri tehtävistä sekä Suomen Lähetysseuran kautta kirkon kansainvälisestä työstä (lähetystyö).

Niklas Turku

asiantuntija
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Irma-Sinikka Turunen

vastaanottovirkailija
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Raija Tuukkanen

Toimistosihteeri
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Teija Tuukkanen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Musiikki, jumalanpalveluselämä

Työskentelen musiikin ja jumalanpalveluselämän asiantuntijana. 

Kirkon musiikkitoimintaan liittyvät asiat kuten kanttoreiden koulutus ja kelpoisuudet, musiikkityön monimuotoisen toteuttamisen tukeminen, jumalanpalvelusmusiikin kysymykset, urkuasiat ja virsiin liittyvät kysymykset ovat keskeinen osa työtäni.  

Markku Tynkkynen

Kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Träskända

Markku Tynkkynen työskentelee työnohjauksen ja johtamisen kouluttajana. Aiemmin hän on työskennellyt pari vuosikymmentä Lahdessa seurakuntapappina. Teologin koulutuksen lisäksi Markku on kouluttautunut työnohjaajaksi sekä organisaatiokonsultiksi. Merkittävimmät luottamustehtävät ovat olleet yksi kausi kirkolliskokouksen jäsenenä ja kuusi vuotta Suomen työnohjaajat ry:n puheenjohtajana.

Mikko Tähkänen

Lakimies
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00160 Helsingfors

V


Juha Vainikka

talotekniikan asiantuntija
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Elina Vaittinen

toimittaja
Kyrkans kommunikation
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Katri Vappula

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Anneli Vartiainen

erityisavustaja
Ärkebiskopens kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Markku Vasara

kirjanpitopäällikkö
Talousyksikkö
Ekonomienheten
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Mauri Vihko

johtaja
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ulkosuomalaistyön johtaminen ja strategia

Tuula Vinko

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Asta Virtaniemi

Hallintopäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Timo Von Boehm

Jurist
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Palvelussuhdeasiat, Kirkkolaki (viranhaltijasäännökset), Työlainsäädäntö, Työsopimus, Työaika ja vuosiloma, Palkkaus, Virka- ja työvapaat, Matkakorvaukset

Wiking Vuori

kyrkomötesombud, lagutskottet, vice ordförande för expeditionsutskottet

jurist

Risto Väkevä

virastomestari
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Liisa Välilä

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

W


Ulla Westermark

neuvottelupäällikkö
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ulla-Maj Wideroos

kyrkomötesombud, ordförande i förvaltningsutskottet, elektor

pensionär, tid. riksdagsledamot

Emelie Wikblad

verkkotoimittaja
Viestintäyksikkö
Kommunikation
Eteläranta 8
00130 

Carita Wuorsalo

hankintapäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Y


Nanna Yli-Hukka

sovellussuunnittelija
Seurakuntarekisterit
Församlingsregister
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Nanna Yli-Hukka

Sovellussuunnittelija
Hallinto

Nicky Ylén-Julin

projektipäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Z


Heidi Zitting

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

församlingspastor

Å


Anita Ågren

Toimistosihteeri
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors

Kirkon tutkimuskeskuksen

  • apurahat
  • ostolaskut
  • hallinnolliset tehtävät

Bo-Göran Åstrand

Biskop i Borgå stift, konstitutionsutskottet

biskop

Ö


Annika Östergård

översättare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
Kyrkostyrelsen
Södra kajen 8, PB 210
00131  Helsingfors

Fax 09 1802 350

Kyrkostyrelsen
Södra kajen 8, 8. våningen
00130  Helsinki

Vardagar 8.30-16.15