Kyrkostyrelsens plenum

Sekreterare och medlemmar

Hallintopäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

redaktör


kyrkostyrelsens plenum

sakkunnig i internationella ärenden

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

docent, medicinalråd


ärkebiskop, ordförande i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen

ärkebiskop


kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

kyrkoherde


Biskop i Lappo stift, ordförande i förvaltningsutskottet, ordförande i elektorer

biskop


kyrkomötesombud, lagutskottet

församlingsråd

Biskop i Tammerfors stift, ordförande i konstitutionsutskottet

biskop


kyrkomötesombud, vice ordförande för konstitutionsutskottet

kontraktsprost, docent

kyrkostyrelsens plenum

ledande diakoniarbetare

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

diplomingenjörkyrkomötesombud, vice ordförande för ekonomiutskottet, expeditionsutskottet, elektorer

läkare