Förvaltningsutskottet


kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

kyrkoherde


kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

informationschef


kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

speciallärare


kyrkomötesombud, kyrkomötets 2. vice ordförande, förvaltningsutskottet, expeditionsutskottets ordförande

kommunalråd

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta, valitsijamiehet

kirkkoherra


kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

servicecenterdirektör (pens.)

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

familjeterapeut, psykiatrisjukskötare


kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

pol.mag.

Biskop i Lappo stift, ordförande i förvaltningsutskottet, ordförande i elektorer

biskop


kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

verksamhetsledare

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

kyrkoherde

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

sjukhussjälavårdare, präst


kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

kyrkoherde

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

rektor


kyrkomötesombud, vice ordförande för förvaltningsutskottet

församlingsråd, ped.mag.


kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

kyrkoherde