Hyppää sisältöön

Expeditionsutskottetkyrkomötesombud, kyrkomötets 2. vice ordförande, förvaltningsutskottet, expeditionsutskottets ordförande

kommunalråd


kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, expeditionsutskottet

direktör


kyrkomötesombud, vice ordförande för ekonomiutskottet, expeditionsutskottet, elektorer

läkare