Elektorerna


kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

kyrkoherde

kyrkomötesombud, vice ordförande för lagutskottet, elektorer

pol.lic.


kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

redaktör

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, elektorer

ledande familjerådgivare

Biskop i S:t Michels stift, framtidsutskottet, elektorer

biskop


kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektorer

ekonomichef (pens.)

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, elektorer

kyrkoherde


kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

jur.mag.

kyrkomötesombud, lagutskottet, kansliutskottet, elektorer

hushållslärare, restonom

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, elektorer

pastor


kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta, valitsijamiehet

kirkkoherra

kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

kyrkoherde


kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, elektorer

kyrkoherde


kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

historielärare, fil.dr

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, kansliutskottets ordförande, elektorer

familjerådgivare, präst


kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

teol.dr

Biskop i Lappo stift, ordförande i förvaltningsutskottet, ordförande i elektorer

biskop

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

rekaktör


kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

kyrkoherde


kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektorer

kyrkoherde


kyrkomötesombud, handboksutskottet, elektorer

kantor, företagare

kyrkomötesombud, ekonomiutskottets ordförande, vice ordförande för elektorer

verkställande direktör


kyrkomötesombud, vice ordförande för ekonomiutskottet, expeditionsutskottet, elektorer

läkare

kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

konsultativ tjänsteman


kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

kyrkoherde