Hyppää sisältöön

Allmänna utskottet


kyrkomötesombud, allmänna utskottet

verksamhetsledare (pens.)


kyrkomötesombud, allmänna utskottet

kantor


kyrkomötesombud, allmänna utskottets ordförande

redaktör, kyrkosångare

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, vice ordförande och sekreterare för kansliutskottet

lektor i småbarnspedagogik

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, kansliutskottet

lektor

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, elektorer

pastor


kyrkomötesombud, allmänna utskottet

sjukskötarekyrkomötesombud, allmänna utskottet

teol.stud., ped.mag.