Hyppää sisältöön

Kari Aakula

kyrkomötesombud, vice ordförande för ekonomiutskottet

verkställande direktör

Henna Ahlfors

koordinator
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Antti Ahonen

kyrkomötesombud, lagutskottet, kansliutskottet

Afrah Al Bayaty

anställd
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Kari Ala-Kokkila

Arbetsmarknadsombudsman
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Palvelussuhdeasiat, Palkkaus, Vuosiloma, Virka- ja työvapaat, Matkakorvaukset, Henkilöstötilastot ja raportit

Viivi Ali-Löytty

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

viestintäpäällikkö

Mia Anderssén-Löf

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, kansliutskottet

kirkkoherra

Aulis Ansaharju

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

dipl.ing.

Anne Anttonen

sakkunnig
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Arto Antturi

kyrkomötesombud, handboksutskottet, elektorer

kyrkoherde

Miia Arasalo

avdelningschefens sekreterare
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Mika Aspinen

utbildare
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Mika Aspinen (TM) kouluttaa Kirkon koulutuskeskuksessa raamattuteologiaa, hermeneutiikkaa eli raamatuntulkintakysymyksiä sekä homiletiikkaa eli saarnataitoa. Hän toimii myös raamatuntutkimukseen liittyvien kysymyksien (mm. Raamatun alkukielten) asiantuntijana eri verkostoissa.

Hänellä on opettajan pätevyys sekä verkko-opettamisen Certified European e-Tutor-tutkinto. Hän on julkaissut Raamatun heprean kieliopin ja ollut mukana laatimassa viikkolektionaaria (Raamattua viikonpäiville) sekä kirkkovuoden evankeliumitekstien kommentaaria.

Maria Kaisa Aula

kyrkomötesombud, vice ordförande för lagutskottet, elektorer

pol.lic.

Ville Auvinen

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

pastor, teol.dr

Bengt Avellan

sakkunnig
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Heli Behm

registrator
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Maria Björkgren-Vikström

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Kyrka och skola, konfirmandarbete

Tommy Björkskog

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

Key Account Manager

Sari Blom

avdelningschefens sekreterare
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Maria Borg-Karlsson

förvaltningssekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Milla Cotterill

konceptplanerare
Kyrkans kommunikation
Webbtjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Sixten Ekstrand

direktor
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Bror Gammals

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

verksamhetsledare (pens.)

Sara Grönqvist

asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kyrkans Samtalstjänst, själavård


Anne Haapajärvi

postare
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
Södra kajen 8
00130  helsinki

Timo-Matti Haapiainen

sakkunnig
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Patrik Hagman

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

docent

Tuomo Halmeenmäki

statistikexpert
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Reino Halonen

kyrkomötesombud, handboksutskottet

företagare

Jukka Hautala

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

rektor, teol.lic.

Marjatta Hautala

kyrkomötesombud, handboksutskottet, expeditionsutskottet

lektor

Soili Haverinen

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

teologi

Rufus Hedengren

redaktör
Viestintäyksikkö
Kommunikation
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Sanna Heickell

rekisterijohtaja
Seurakuntarekisterit
Församlingsregister
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Pekka Heikkilä

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

redaktör

Suvi Heikkinen

byråsekreterare
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Eeva-Kaisa Heikura

informationschef
Kyrkans kommunikation
Medie- och kommunikationstjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Mirja Heino

kirjeenvaihtaja-siht.
Ärkebiskopens kansli
Piispankatu 9
20500 Åbo

Markku Hekkala

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

kantor

Tuija Helenelund

sakkunnig
Kyrkans kommunikation
Medie- och kommunikationstjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Elina Hellqvist

sakkunnig
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Elina Hellqvist

johtaja
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Marja Heltelä

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

kirkkoherra, tuomiorovasti

Marika Hietanen

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

diakoni

Kirsi Hiilamo

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektorer

ledande familjerådgivare

Mikko A. Himanka

kyrkomötesombud, handboksutskottet, kansliutskottet

lektor

Kaisamari Hintikka

Biskop i Esbo stift, förvaltningsutskottet

biskop

Juhani Holma

utbildare
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Juhani Holma (TT, MuM) työskentelee jumalanpalveluselämän kouluttajana Kirkon koulutuskeskuksessa. Hän on liturgisen elämän asiantuntija, jonka erityisosaamista ovat messu, kirkolliset toimitukset, kirkkotila ja reformaatioajan kirkkohistoria.

Åsa Holmvik

asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kommunikation
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Kyrkans svenska kommunikation, Kyrklig Tidningstjänst

Petra Honkaranta-Siivari

sakkunnig
Kyrkans kommunikation
Medie- och kommunikationstjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Kaija Huhtanen

turistkantor
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Pekka Huokuna

ecklesiastikråd
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Södra kajen 8
00130  helsinki

Vilppu Huomo

sakkunnig
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Johanna Hurtig

sakkunnig
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Ruut Hurtig

kyrkomötesombud, handboksutskottet

pastori

Markku Huttunen

kyrkomötesombud, lagutskottet

byggmästare, företagare

Maarit Hytönen

Forskare
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100  tampere

Vesa Häkkinen

asiantuntija
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kansainvälisen työn koulutukset, viestintä ja kannatustilastot, yhteydet hiippakuntien kansainväliseen työhön, järjestöyhteistyö

Birgitta Hämäläinen

kyrkomötets generalsekreterare, expeditionsutskottets sekreterare, talmanskonferensens och förstärkta talmanskonferensens sekreterare
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Birgitta Hämäläinen

kirkolliskok. sihteeri
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ilona Ikonen

toimittaja
Kyrkans kommunikation
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Satu Ikonen

tutkimussihteeri
Kyrkans forskningscentral
HAMMARENINKATU 7
33100  tampere

Anna-Kaisa Inkala

piispainkokouksen teol. siht.
Biskopmötets kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Aarto Jalava

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektorer

ekonomichef (pens.)

Markku Jalava

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

informationschef

Minna Jokinen

fastighetsplaceringschef
Södra kajen 8
00131 Helsingfors

Jari Jolkkonen

Biskop i Kuopio stift, konstitutionsutskottet

biskop

Jouko Järvenpää

projektipäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Pauliina Järvinen

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

stiftspastor

Jouko Jääskeläinen

kyrkomötesombud, lagutskottets ordförande

pol.dr


Eeva Kainulainen

sovellusasiantuntija
Seurakuntarekisterit
Församlingsregister
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Terhi Kaira

kansliapäällikön erityisavustaja
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Riitta Kaivosoja

Statsrådets representant

överdirektör

Kaarlo Kalliala

Biskop i Åbo ärkestift, framtidsutskottet

biskop

Titti-Maarit Kallio

käyttöliittymäsuunnittelija
Kyrkans kommunikation
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Teija Kaltio-Rein

projektipäällikkö
Seurakuntarekisterit
Församlingsregister
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Tarja Kantola

kyrkostyrelsens plenum

bokförare, ordförande

Jarmo Karjalainen

siirtolaispastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Hannele Karppinen

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

läkare

Elina Karttunen

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

speciallärare

Tomi Karttunen

johtava asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ekumeniska diskussioner med olika kristna kyrkor.

Anna-Mari Kaskinen

kyrkomötesombud, handboksutsottets ordförande

författare, chefredaktör

Mikko Kaskiniemi

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

kt-asiantuntija

Timo Kaunisto

kyrkomötesombud, lagutskottet

MMM, yrittäjä

Helena Kauppila

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

lektor, pastor, psykoterapeut

Aila Kemppainen

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, expeditionsutskottet, elektorer

kaplan, psykoterapeut

Elina Kemppainen

kyrkostyrelsens plenum

stud. i samhällsvetenskaper, projektkoordinator

Jari Kemppainen

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

kyrkoherde

Jukka Keskitalo

Biskop i Uleåborgs stift, ekonomiutskottet

biskop

Kimmo Ketola

Tutkija
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100  tampere

Matti Ketonen

kyrkomötesombud, vice ordförande för förvaltningsutskottet

docent, medicinalråd

Satu Kettunen

järjestelmäpäällikkö
Seurakuntarekisterit
Församlingsregister
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Katariina Kietäväinen

Arbetsmarknadsombudsman
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Palvelussuhdeasiat, Palkkaus, Vuosiloma, Virka- ja työvapaat, Matkakorvaukset, Ylimmän johdon palkkaus, Työpaikkatori/Oikotie

Sari Kiili

personalchef
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Sörda kajen 8
00130 Helsingfors

Hanna Kiiskinen

Statsrådets representant

regeringsråd

Marjo Kiljunen

suunnittelija
Kyrkans kommunikation
Webbtjänster
Eteläranta 8
00160 Helsingfors

Hannu Kippo

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

Terhi Kiuru

toimistosihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Teemu Kjäll

järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki

Hanna Klingenberg

redaktör
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Tv-programmet Himlaliv

Kalevi Koistinen

verkkoviestintäsuunnittelija
Kyrkans kommunikation
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Janne Koivula

toimittaja
Kyrkans kommunikation
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Juha Koivuneva

järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
YRTTIPELLONTIE 10
90230 Uleåborg

Jarmo Kokkonen

johtaja
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Riitta Kolehmainen

Koordinaattori
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Jyri Komulainen

tutkija
Kyrkans forskningscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Reijo Kontio

tuottaja-toimittaja
Kyrkans kommunikation
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kari Kopperi

generalsekreterare
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Kari Kopperin (dos. TT, pastori, AmO, organisaatiokonsultti) on systemaattisen teologian, Lutherin, luterilaisen opin ja etiikan sekä diakonian teologian asiantuntija. Hän osallistuu myös johtamisen sekä organisaatiokonsultoinnin koulutus- ja kehittämistehtäviin.

Kari Kopperi

generalsekreterare
Biskopmötets kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Eija-Riitta Korhola

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

hallituksen jäsen

Johanna Korhonen

kyrkomötesombud, allmänna utskottets ordförande

redaktör, kyrkosångare

Mari Korhonen

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, vice ordförande och sekreterare för kansliutskottet

lektor i småbarnspedagogik

Katri Korolainen

kyrkomötesombud, framtidsutskottets ordförande

spetsprojektkoordinator

Marja-Leena Korpela

kyrkomötesombud, lagutskottet, kansliutskottet, elektorer

hushållslärare, restonom

Tuija Korva

elektorernas sekreterare

chef för kanslitjänster

Tuija Korva

chef för kanslitjänster
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Hanna Koskinen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Tuula Koskinen

kommunikationssekreterare
Keskuksen kanslia
Centralkansliet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Kommunikation

Pekka Kosonen

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, kansliutskottet

lektor

Inkeri Kranttila

Koordinaattori
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Antti Krapu

palvelupäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki

Tuija Kruus

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, elektorer

pastor

Minni Kuisma

kyrkomötesombud

Helena Kuja-Kanto

turistipastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ali Kulhia

tutkija
Kyrkans forskningscentral
HAMMARENINKATU 7
33100  tampere

Joni Kumlander

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

sosiaalikuraattori

Lena Kumlin

Lakimies
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Arja Kunnala

Toimistosihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Tuulia Kuntsi

kyrkomötesombud, lagutskottet

apulaisrehtori

Mikko Kurenlahti

toimittaja
Kyrkans kommunikation
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Mauri Kuusela

järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Hesinki

Kalle Kuusimäki

Johtaja
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Katri Kuuskoski

kyrkomötets generalsekreterare, expeditionsutskottets sekreterare, talmanskonferensens och förstärkta talmanskonferensens sekreterare
Förvaltningsavdelningen

vicehäradshövding

Jari Kähkölä

tietojärjestelmäpäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Hesinki

Pilvi Kähkönen

avustuskäsittelijä
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Anne Kähäri

viestintäsihteeri
Kyrkans kommunikation
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Juha Kääriäinen

Kiinteistöpäällikkö
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Jukka Kääriäinen

asiantuntija
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kimmo Kääriäinen

kirkkoneuvos
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Teemu Laajasalo

Biskop i Helsingfors stift, lagutskottet, elektorer

biskop

Johanna Laine-Larsson

koordinaattori
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kansainvälisten ja ekumeenisten kokousten ja vierailujen järjestelyt, viestintä, Reseptio-lehti

Mimosa Lankinen

verkkoviestintäsuunnittelija
Kyrkans kommunikation
Webbtjänster
Eteläranta 8
00160 Helsingfors

Sami Latvala

it-palveluneuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki

Kari Latvus

johtaja
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Jukka Laurila

sihteeri
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Paula Lehmuskallio

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

sjukskötare

Tuomo Lehtinen

työntekijä
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Marja Leinonen

taloushallinnon asiantuntija
Talousyksikkö
Ekonomienheten
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Jarmo Leppiniemi

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

professor (pens.)

Johannes Leppänen

kyrkomötesombud, kyrkomötets 2. vice ordförande, förvaltningsutskottet, expeditionsutskottets ordförande

kommunalråd

Hans Liljestrand

it-suunnittelija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Hesinki

Maria Lindberg

pastor för döva
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Dövpräst i Svenskfinland

Peter Lindbäck

kyrkomötesombud, Ålands ombud, lagutskottet

landshövding

Stina Lindgård

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta, valitsijamiehet

kirkkoherra

Päivi Linnoinen

kyrkomötesombud, vice ordförande för handboksutskottet, elektorer

kyrkoherde

Anna Lintunen

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, vice ordförande för kansliutskottet

tutkija

Varpu Lipponen

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

överlärare, psykoterapeut

Lari Lohikoski

verkkoviestintäpäällikkö
Kyrkans kommunikation
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Johanna Lumijärvi

kyrkomötesombud, lagutskottet, expeditionsutskottets ordförande

universitetslärare

Julia Lundell

webbredaktör
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kommunikation
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Evl.fi/svenska och Klockaren

Juha Luodeslampi

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Tapio Luoma

ärkebiskop, ordförande i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen

ärkebiskop

Seppo Lusikka

avustaja
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Hedvig Långbacka

redaktör
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Andakter i radio

Olli Löytty

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

tutkija, tietokirjailija


Ulla-Maarit Magga

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

klasslärare

Oiva Malinen

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

kontraktsprost

Magnus Malmsten

it-planerare
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Hesinki

Terttu Malo

kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Terttu Malo on kehittämistyön ja konsultoinnin kokenut ammattilainen. Hän on toiminut sekä konsulttina, yrittäjänä että johtajana. Hänen vastuualueeseensa kuuluu Organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus ja johtamisen koulutuskokonaisuuksia.

Malo on kehittänyt konsultoinnin menetelmiä erityisesti alueellisen ja paikallisen yhteistyön, innovatiivisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteilijä, työnohjaaja ja vaativan erityistason organisaatiokonsultti (MA in AOC, London City University).

Emma Martikainen

toimistosihteeri
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Oili Marttila

Förhandlingschef
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Työsuojelu, Yhteistoiminta, yt, Kirteko-ohjelma, Ylimmän johdon palkkaus, Osaamisen kehittäminen, Ammatillinen koulutus, Henkilöstökoulutus, Työelämän ja tuloksellisuuden kehittäminen, Työhyvinvoinnin kehittäminen

Johanna Mela

arkivarie
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Petri Merenlahti

teologinen erityisavustaja
Ärkebiskopens kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Juha Meriläinen

teologinen erityisavustaja
Ärkebiskopens kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Katri Meripaasi

projektipäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Hesinki

Hanna Mithiku

kyrkomötesombud, vice ordförande för konstitutionsutskottet

projektipäällikkö

Sirpa Monola

Statistiksekreterare
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Henkilöstötilastot ja raportit, Työpaikkatori/Oikotie

Jussi Mukari

tietoturvapäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Hesinki

Mari Mustakoski

juristi
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Sirkka-Liisa Myllylä

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

servicecenterdirektör (pens.)

Stefan Myrskog

johtava asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans verksamhet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Mikko Mäkelä

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Terhi Mäkeläinen

Toimistosihteeri
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Terhi Mäkeläinen toimii Kirkon koulutuskeskuksen johtajan sihteerinä. Hän hoitaa talouteen ja hallintoon liittyviä tehtäviä sekä toimii kiinteistönhoidon yhteyshenkilönä. Lisäksi hän hoitaa Koulutuskeskuksen kirjastoa.

Kalle Mäki

kyrkostyrelsens plenum

läkare, teologie magister

Aulikki Mäkinen

kyrkomötesombud, ordförande i förvaltningsutskottet

kyrkoherde

Mirjami Mäntymaa

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

överläkare

Petri Määttä

kirkkoneuvos
Verksamhetsavdelningen
Toiminnallisen osaston johto
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Annika Määttänen

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

familjeterapeut, psykiatrisjukskötare


Stiven Naatus

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Hilkka Nevala

toimittaja
Kyrkans kommunikation
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ilkka Niemelä

järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Juho Niemelä

verkkotyöntekijä
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Pauli Niemelä

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, elektorer

kyrkoherde

Kimmo Nieminen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Sari Nieminen

diakoniarahaston sihteeri
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Seija Nieminen

taloushallinnon asiantuntija
Talousyksikkö
Ekonomienheten
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Katariina Nikander

Ledningens sekreterare
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Osaston sihteeri, Koulutusten järjestäminen, Kirteko verkostotapaamiset

Eino Nissinen

kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

toimitusjohtaja

Juha Nivala

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

palvelupäällikkö, talousjohtamisen erityisasiantuntija

Elina Nordman

henkilöstöasiantuntija
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Mirka Nousiainen

turistikanttori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Irene Nummela

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Vanda

Leif Nummela

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

chefredaktör

Gitta Nyyssönen

myyntikoordinaattori
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Gitta Nyyssönen toimii Kirkon koulutuskeskuksen osapäiväisenä (48%) myyntikoordinaattorina.
Hänen tehtäviinsä kuuluvat Koulutuskeskuksen tilojen kokous- ja majoitusjärjestelyt.


Sami Ojala

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, expeditionsutskottet

direktör

Kirsi Ojansuu-Kaunisto

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

teol.stud., ped.mag.

Ari Ojell

asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ystävyysseurakunnat, stipendit, Inkerin kirkko, Itä-Euroopan kirkot, ekumeeninen koulutus

Raija Ojell

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Tuula Okkonen

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

lärare

Minna Oksanen

toimistosihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Heikki Orama

turistikanttori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 

Aarne Ormio

kuvaaja-toimittaja
Kyrkans kommunikation
Webbtjänster
Eteläranta 8
00160 Helsingfors

Markku Orsila

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, kansliutskottets ordförande

familjerådgivare, präst


Terhi Paananen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Hanna Paavilainen

toimittaja
Kyrkans kommunikation
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Jukka Pakarinen

kyrkostyrelsens plenum

kyrkoherde, kontraktsprost

Juha-Matti Palm

turistipastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 

Pasi Palmu

kyrkomötesombud, handboksutskottet

piirivastaava

Lauri Palmunen

kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

pol.mag.

Harri Palo

Maankäyttöpäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Seppo Parkkila

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

professori

Marianna Parpala

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

koordinaattori, HTM

Reija-Riikka Patrakka

Toimittaja
Kyrkans kommunikation
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Juha Paukkeri

turistikanttori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Aslak Pekkala

kyrkomötesombud, samernas ombud, ekonomiutskottet, kansliutskottet

rajavartija

Hanna Pekkanen

sakkunnig
Kyrkans kommunikation
Medie- och kommunikationstjänster
Södra kajen 8
00130  helsinki

Juha Perilä

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, kansliutskottet

nuorisotyönohjaaja

Matti Perälä

kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

teol.dr

Marja Pesonen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Marja Pesonen (KM, AmO) työskentelee koulutuksen asiantuntijana. Työn ydin on osaamistarpeiden ennakoinnissa ja se toteutuu verkostoyhteistyössä. Koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta toteutuu pääasiassa valtionhallinnon asettamissa työryhmissä, yhteiskunnassa vaikuttavien eri sidosryhmien yhteisissä työpajoissa ja verkostoissa. Pesonen toimii Kirkon koulutuskeskuksen asettamien kirkon varhaiskasvatuksen sekä nuorisotyön koulutuksen seurantaryhmien sihteerinä.

Niilo Pesonen

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

kirkkoherra

Tuomo Pesonen

Viestintäjohtaja
Kyrkans kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Sari-Annika Pettinen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Simo Peura

Biskop i Lappo stift, förvaltningsutskottet, ordförande i elektorer

biskop

Anna Kaarina Piepponen

Arbetsmarknadsdirektör, ecklesiastikråd
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Pirjo Pihlaja

Kirkkoneuvos
Förvaltningsavdelningen
Hallinto-osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Katariina Pitkänen

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

oppilaitospastori

Riikka Porkola

tutkija
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Erkki Puhalainen

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

ledare för hemlandsarbetet (pens.)

Jari Pulkkinen

kansliapäällikön erityisavustaja
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Janette Puranen

taloushallinnon asiantuntija
Talousyksikkö
Ekonomienheten
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Ville Puromäki

tuotantosihteeri
Kyrkans kommunikation
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Sami Puumala

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Tuomo Puumala

Statsrådets representant

statssekreterare

Ulla Pyykkö

Kurssisihteeri
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Kurssisihteeri Ulla Pyykkö vastaa Kirkon koulutuskeskuksen koulutusten käytännön järjestelyistä muun muassa ilmoittautumisten, majoitusvarausten ja puhelinpalvelun osalta. Lisäksi hän hoitaa myyntilaskutusta ja Henkilöstökoulutuskalenterin päivittämistä.

Hannele Päiviö

siirtolaispastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Miisa Pöyry

toimistosihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Airi Raitaranta

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Pertti Rajala

kyrkomötesombud, kyrkomötets 2. vice ordförande, ekonomiutskottet

landskapsdirektör

Juha Rajamäki

apulaisjohtaja
Kyrkans kommunikation
Förvaltningstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Tapani Rantala

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

yhtymäjohtaja

Leena Rantanen

Kirkkoneuvos
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00160 Helsingfors

Risto Rasimus

kyrkomötesombud, lagutskottet

församlingsråd

Päivi Raunu

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

verksamhetsledare

Sanna-Maija Rautakoski

tuotantosihteeri
Kyrkans kommunikation
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Tiina Reinikainen

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

kyrkoherde

Matti Repo

Biskop i Tammerfors stift, ordförande i konstitutionsutskottet, elektorer

biskop

Mia Riitala

byråsekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Minna Rikkinen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Riku Rinne

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

ledare för skol- och ungdomsarbete

Minna Rissanen

hankeviestintäpäällikkö
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00160 Helsingfors

Iida Rotko

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

opiskelija

Ulla Ruusukallio

kyrkomötesombud

sjukhussjälavårdare, präst

Niilo Räsänen

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

rektor


Tiina Saarela

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Kimmo Saares

ohjelmapäällikkö
Kyrkans kommunikation
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kimmo Sahi

it-suunnittelija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki

Harri Saine

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

speciallärare

Helena Salenius

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Eteläranta 10
00130 Helsingfors

Helena Salla-aho

vastaanottovirkailija
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Samuel Salmi

Biskop i Uleåborgs stift, ekonomiutskottet

biskop

Veli-Matti Salminen

Tutkija
Kyrkans forskningscentral
HAMMARENINKATU 7
33100  tampere

Anne Salo

informaatikko
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kalervo Salo

kyrkomötesombud, vice ordförande för konstitutionsutskottet

kontraktsprost, docent

Eeva Salo-Kopperi

Koulutussuunnittelija
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Eeva Salo-Kopperin (TM, pastori, työnohjaaja, AmO) työssä koulutussuunnittelijana on keskeistä seurakuntatyön ja teologikoulutuksen näkökulmista osaamisen ennakointi ja koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta.

Hän koordinoi kirkon henkilöstökoulutuksen kokonaisuutta ja kirkon henkilöstökoulutuskalenterin toimittamista. Hänellä on monipuolinen työkokemus ja yhteydet niin kirkon työhön seurakunta-,  hiippakunta- sekä kokonaiskirkon tasolla kuin kouluttaviin laitoksiin ja muihin koulutuksen  verkostoihin. Salo toimii Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntadekaanien yhteistyöneuvottelujen (ns. dekaanikokous) ja teologian opiskelijoiden soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmän sihteerinä.

Hanna Salomäki

Johtaja
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100  tampere

Matti Salomäki

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

domprost

Anita Salonen

avustusvalmistelija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Teija Saloranta

johtajan sihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Mirva Sandén

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Småbarnspedagogik

Jiri Santaharju

työntekijä
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Heikki Sariola

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

kyrkoherde, kontraktsprost

Pirjo Sariola

kyrkostyrelsens plenum

ledande diakoniarbetare

Juha Sarkkinen

siirtolaispappi
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Vesa Saukko

järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki

Antti Savela

kyrkomötesombud, lagutskottets ordförande

lagman

Sami Savilaakso

direktör
Kyrkans servicecentral
Isokatu 9
90100 Uleåborg

Silva Sevelius

tuotantosihteeri
Kyrkans kommunikation
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ulla Siirto

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Olli-Pekka Silfverhuth

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektorer

kyrkoherde

Eeva Siltala

projektisihteeri
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Pekka Simojoki

kyrkomötesombud, handboksutskottet, elektorer

musiker

Johanna Simpanen

taloussuunnittelupäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ilkka Sipiläinen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Virpi Sipola

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Monica Slotte

sakkunnig
Keskuksen kanslia
Centralkansliet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Lucas Snellman

johtava asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kommunikation
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Jussi Sohlberg

koordinaattori
Kyrkans forskningscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Aku Sonninen

webbkommunikationsplanerare
Kyrkans kommunikation
Webbtjänster
Eteläranta 8
00160 Helsingfors

Heikki Sorvari

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

diplomingenjör

Rolf Steffansson

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

verksamhetslädare

Maria Sten

asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans verksamhet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Vuxenarbete och kultur

Göran Stenlund

kyrkomötesombud, handboksutskottet, expeditionsutskottet, elektorer

pensionerad verksamhetsledare

Rebecka Stråhlman

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ungdomsfrågor

Katri Suhonen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Lasse Untamo Sulo

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

maanviljelijä

Henrik Sundström

koordinator
Keskuksen kanslia
Centralkansliet
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Direktorns sekreterare, Kyrkans verksamhet, förtjänsttecken

Anna-Leena Suppola

juristi
Förvaltningsavdelningen
Hallinto-osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Sirpa Syrjä

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Pekka Särkiö

fältbiskop, allmänna utskottets ordförande

fältbiskop


Ilkka Tahvanainen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Nina Talola

tilastoasiantuntija
Kyrkans forskningscentral
HAMMARENINKATU 7
33100  tampere

Lola Talvitie

Johtajan sihteeri
Förvaltningsavdelningen
Hallinto-osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ilkka Tamminen

it-palveluneuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki

Jukka Tamminen

tietohallintojohtaja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Hesinki

Saana Tammisto

kulttuuriperintöasiantuntija
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Juha Tanska

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

kyrkoherde

Matti Taskila

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

rektor

Tuulikki Terhemaa

asiantuntija
Kyrkans kommunikation
Medie- och kommunikationstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Claus Terlinden

omsorgspräst
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Omsorgspräst i Svenskfinland

Liisa Teräslahti

kyrkomötesombud, handboksutskottet, elektorer

kantor, företagare

Teuvo Testaaja

Primetestaaja1

Efecte Testitunnus

Testitunnus

Kaisa Timonen

Rekisterineuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Hesinki

Tarja Tirri

controller
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Eeva Toivari

rekisterineuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Hesinki

Antti Toiviainen

järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
YRTTIPELLONTIE 10
90230 Uleåborg

Hannu Tomperi

turistipastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 

Bror Träskbacka

asiantuntija
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Turistityö, yhteydet Pohjoismaihin

Sirkku Tukiainen

kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Sirkku Tukiainen (TM) toimii sielunhoidon kouluttajana. Sairaalapappina toimiessaan Tukiainen on kouluttautunut retriitinohjaajaksi, työnohjaajaksi ja työyhteisökonsultiksi. Hän on erityistason yksilöpsykoterapeutti.
 
Koulutustausta ja pitkäaikainen työkokemus ovat luoneet Tukiaiselle asiantuntijuutta sielunhoitoon, spirituaaliteettiin, työnohjaukseen ja työyhteisöjen kehittämiseen sekä mielenterveyden kysymyksiin. Tukiaisella on osaamisalueillaan laaja kotimainen ja eurooppalainen yhteistyöverkosto.

Helena Tuominen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Helena Tuominen (diakonissa, psyk. sh, sosionomi YAMK, AmO) on koulutuksen asiantuntija, jonka erityisalana on diakonian koulutus. Koulutusten lisäksi Tuominen työskentelee koulutuspoliittisten kysymysten ja vaikuttamistoiminnan parissa.

Tuomisella on aiemmissa työtehtävissä hankittua osaamista mielenterveyden ja työhyvinvoinnin aloilta sekä kriisien kanssa työskentelystä. Hänelle on kertynyt kokemusta kirkollisista työyhteisöistä seurakunnista, seurakuntayhtymästä, hiippakunnasta sekä ulkomailla työskentelystä Merimieskirkossa ja ulkosuomalaisten parissa.

Minna Tuominen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ulla Tuovinen

kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Ulla Tuovinen (MuM, kanttori, musiikinopettaja, työnohjaaja) toimii kouluttajana vastuualueinaan musiikki, erityisesti jumalanpalvelusmusiikki, sekä kanttoreiden ammatillisen koulutuksen seuranta. Hänellä on monipuolinen työkokemus seurakunnista, kokonaiskirkon eri tehtävistä sekä Suomen Lähetysseuran kautta kirkon kansainvälisestä työstä (lähetystyö).

Jouni Turtiainen

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

kyrkoherde

Irma-Sinikka Turunen

vastaanottovirkailija
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Raija Tuukkanen

Toimistosihteeri
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Teija Tuukkanen

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Markku Tynkkynen

Kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Markku Tynkkynen työskentelee työnohjauksen ja johtamisen kouluttajana. Aiemmin hän on työskennellyt pari vuosikymmentä Lahdessa seurakuntapappina. Teologin koulutuksen lisäksi Markku on kouluttautunut työnohjaajaksi sekä organisaatiokonsultiksi. Merkittävimmät luottamustehtävät ovat olleet yksi kausi kirkolliskokouksen jäsenenä ja kuusi vuotta Suomen työnohjaajat ry:n puheenjohtajana.

Mikko Tähkänen

Lakimies
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00160 Helsingfors

Tapio Tähtinen

kyrkomötesombud, ekonomiutskottets ordförande, vice ordförande för elektorer

verkställande direktörJenny Vainio

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Elina Vaittinen

toimittaja
Kyrkans kommunikation
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Katri Vappula

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Anneli Vartiainen

erityisavustaja
Ärkebiskopens kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Markku Vasara

kirjanpitopäällikkö
Talousyksikkö
Ekonomienheten
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Tarja Vehkaoja

kyrkomötesombud

erityisnuorisotyönohjaaja

Mauri Vihko

johtaja
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ulkosuomalaistyön johtaminen ja strategia

Björn Vikström

Biskop i Borgå stift, förvaltningsutskottet

biskop

Tuula Vinko

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Asta Virtaniemi

Hallintopäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Timo Von Boehm

Jurist
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Palvelussuhdeasiat, Kirkkolaki (viranhaltijasäännökset), Työlainsäädäntö, Työsopimus, Työaika ja vuosiloma, Palkkaus, Virka- ja työvapaat, Matkakorvaukset

Wiking Vuori

kyrkomötesombud, lagutskottet, vice ordförande för expeditionsutskottet

lakimies

Päivi Vähäkangas

asiantuntija
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Viestintä, henkilöstöasiat, Keski-Euroopan maat

Tia Vähäsarja

sakkunnig
Kyrkans kommunikation
Medie- och kommunikationstjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Eevi Väistö

kyrkomötesombud, vice ordförande för förvaltningsutskottet

församlingsråd, ped.mag.

Risto Väkevä

virastomestari
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Liisa Välilä

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Tarja Välimäki

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

yliopistonlehtori

Vuokko Vänskä

kyrkomötesombud, kyrkostyrelsens plenum

redaktör


Meri Westerberg

Arbetsmarknadsombudsman
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Jaakko Weuro

kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

konsultativ tjänsteman

Ulla-Maj Wideroos

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

eläkeläinen, ent. kansanedustaja

Carita Wuorsalo

hankintapäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Jouko Ylinen

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

församlingsråd

Ilmari Ylä-Autio

kyrkomötesombud, lagutskottet

vicehäradshövding,

Essi Ylärakkola

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Nicky Ylén-Julin

projektipäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Hesinki

Heidi Zitting

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

seurakuntapastori


Anita Ågren

Toimistosihteeri
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100  tampere

Bo-Göran Åstrand

Biskop i Borgå stift, konstitutionsutskottet

biskop


Annika Östergård

översättare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors