Uleåborgs stift


kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

rektor, teol.lic.

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

kantor

kyrkomötesombud, handboksutskottet, kansliutskottet

lektor


kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

jur.mag.

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

lektor, pastor, psykoterapeut

Biskop i Uleåborgs stift, ekonomiutskottet

biskop


kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

servicecenterdirektör (pens.)


kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, elektorer

kyrkoherde


kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

historielärare, fil.dr


kyrkomötesombud, handboksutskottet

teol.mag.

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

hälsovårdare


Biskop i Uleåborgs stift, ekonomiutskottet

biskop

kyrkomötesombud, lagutskottets ordförande

lagman


kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

rektor