S:t Michels stift


kyrkomötesombud, allmänna utskottet, kanliutskottet

rektor (pens.)

Biskop i S:t Michels stift, framtidsutskottet, elektorer

biskop


kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, elektorer

kyrkoherde


kyrkomötesombud, kyrkomötets 1. vice ordförande, ekonomiutskottet

läkare, med.drkyrkomötesombud, vice ordförande för framtidsutskottet

professor emeritus


kyrkomötesombud, lagutskottet

församlingsråd


kyrkomötesombud, handboksutskottet, elektorer

kantor, företagare