Lappo stift


kyrkomötesombud, vice ordförande för lagutskottet, elektorer

pol.lic.kyrkomötesombud, kyrkomötets 2. vice ordförande, förvaltningsutskottet, expeditionsutskottets ordförande

kommunalråd


kyrkomötesombud, allmänna utskottet

överläkare


kyrkomötesombud, framtidsutskottet, kansliutskottets ordförande, elektorer

familjerådgivare, präst


Biskop i Lappo stift, ordförande i förvaltningsutskottet, ordförande i elektorer

biskop

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

ledare för hemlandsarbetet (pens.)


kyrkomötesombud, handboksutskottet

domprost

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

kyrkoherde, kontraktsprost


kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

församlingsråd

kyrkomötesombud, lagutskottet

vicehäradshövding,