Hyppää sisältöön

Lappo stift


kyrkomötesombud, vice ordförande för lagutskottet, elektorer

pol.lic.kyrkomötesombud, kyrkomötets 2. vice ordförande, förvaltningsutskottet, expeditionsutskottets ordförande

kommunalråd


kyrkomötesombud, allmänna utskottet

överläkare


kyrkomötesombud, framtidsutskottet, kansliutskottets ordförande, elektorer

familjerådgivare, präst


Biskop i Lappo stift, ordförande i förvaltningsutskottet, ordförande i elektorer

biskop

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

ledare för hemlandsarbetet (pens.)


kyrkomötesombud, handboksutskottet

domprost

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

kyrkoherde, kontraktsprost


kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

församlingsråd

kyrkomötesombud, lagutskottet

vicehäradshövding,