Hyppää sisältöön

Lappo stift


Marjatta Hautala

kyrkomötesombud, handboksutskottet, expeditionsutskottet

lektorMirjami Mäntymaa

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

överläkareMarkku Orsila

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, kansliutskottets ordförande

familjerådgivare, präst


Simo Peura

Biskop i Lappo stift, förvaltningsutskottet, ordförande för elektorerna

biskop

Erkki Puhalainen

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

ledare för hemlandsarbetet (pens.)


Matti Salomäki

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektor

domprost


Jouko Ylinen

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

församlingsråd

Ilmari Ylä-Autio

kyrkomötesombud, lagutskottet

vicehäradshövding,