Borgå stift


kyrkomötesombud, allmänna utskottet

verksamhetsledare (pens.)


kyrkomötesombud, framtidsutskottet

docent


kyrkomötesombud, lagutskottet

biträdande verksamhetslädare

kyrkomötesombud, vice ordförande för handboksutskottet

verksamhetsledare


Biskop i Borgå stift, förvaltningsutskottet

biskop


kyrkomötesombud, vice ordförande för ekonomiutskottet, expeditionsutskottet, elektorer

läkare


kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

kyrkoherde