Hyppää sisältöön

Åbo ärkestift


Ville Auvinen

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

pastor, teol.dr


Tommy Björkskog

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

Key Account Manager


Pekka Heikkilä

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

redaktör

Marika Hietanen

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

diakoni


Pauliina Järvinen

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

stiftspastor


Kaarlo Kalliala

Biskop i Åbo ärkestift, framtidsutskottet

biskop


Anna Lintunen

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, vice ordförande för kansliutskottet

tutkija

Tapio Luoma

ärkebiskop, ordförande i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen

ärkebiskop


Lauri Palmunen

kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

pol.mag.


Pertti Rajala

kyrkomötesombud, kyrkomötets 2. vice ordförande, ekonomiutskottet

landskapsdirektör

Tapani Rantala

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

yhtymäjohtaja


Lasse Untamo Sulo

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

maanviljelijä