Hyppää sisältöön

Åbo ärkestiftkyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

redaktör


kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektorer

ekonomichef (pens.)


Biskop i Åbo ärkestift

biskop

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, vice ordförande och sekreterare för kansliutskottet

lektor i småbarnspedagogik

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, elektorer

pastor


ärkebiskop, ordförande i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen

ärkebiskop


kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

familjeterapeut, psykiatrisjukskötare
kyrkomötesombud, framtidsutskottet

speciallärare