Åbo ärkestift


kyrkomötesombud, handboksutskottet

pastor, teol.dr


kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

redaktör


kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektorer

ekonomichef (pens.)


Biskop i Åbo ärkestift, lagutskottet

biskop

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, vice ordförande och sekreterare för kansliutskottet

lektor i småbarnspedagogik

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, elektorer

pastor


ärkebiskop, ordförande i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen

ärkebiskop


kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

familjeterapeut, psykiatrisjukskötare


kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

pol.mag.


kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

landskapsdirektör

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, kansliutskottet

rektor


kyrkomötesombud, framtidsutskottet

speciallärare