Hyppää sisältöön

Spiritualitet

Spiritualitet betyder andlighet och andligt liv. Termen kommer från det latinska ordetspiritualis (=andlig).

Spiritualitet är andligt liv där praktisk trosutövning genomförs speciellt tillsammans med andra kristna. Till det andliga livet hör bl.a. att delta i mässan, stillhet ochmeditation, gemenskap med andra troende, böne- och andaktsstunder, andlig sång, retreat, bibelläsning och bön. Spiritualiteten betonar betydelsen av andligt liv, andlig tillväxt och andligt uppvaknande i kyrkan.

Spiritualitet kan också betyda något kristet samfunds eller någon kristen rörelses andliga livsstil och tolkningen av den. Man kan således tala om t.ex. luthersk, keltisk, fransiskansk eller Taizé-rörelsens spiritualitet.